nov 02

Pensioenvrijheid: pensioen keuze de pensioenknip en pensioengelden uitbetaald

Keuze vrijheid wordt de toekomst voor de pensioenen van de Nederlander, het terugdraaien van de korting bij ABP, de invoering van de pensioenknip en vrijgevallen pensioengeld uitbetaald.

Pensioenfondsen kosten veel

Pensioenvrijheid: pensioen keuze de pensioenknip en pensioengelden uitbetaald

  • Consument moet pensioen zelf gaan kiezen
  • Omstreden korting van Pensioenfonds ABP wordt teruggedraait
  • Opnieuw invoering van ‘Pensioenknip’
  • Vrijgevallen pensioengeld krijgen de rijksambtenaren uitbetaald

Consument moet pensioen zelf gaan kiezen

Werknemers moeten volgens het platform “Wijzer in Geldzaken” zelf meer gaan kiezen en beslissen als het over het pensioen gaat, dit advies heeft het gegeven aan het ministerie van Sociale Zaken.

“Wijzer in Geldzaken” meldt dat het belangrijk is dat mensen meer betrokken worden met hun pensioen opbouw, en dat kan door ze zelf beslissingen te laten of te moeten nemen. Als consumenten zelf moeten kiezen of beslissen, dan zal dat in grote mate de betrokkenheid beinvloeden.

Uitstapmogelijkheid pensioenen

Ook maakt “Wijzer in Geldzaken zich zorgen met betrekking tot werknemers die tot op heden geen pensioen opbouwen in een pensioenregeling voor werknemers. Bij zelfs 8 procent van alle werknemers is dat het geval, dus deze groepen vallen overal buiten omdat werkgevers geen afspraken hebben gemaakt om opbouw van pensioen te regelen. Deze groepen vallen nog onder bedrijfstakken die geen plicht hebben tot pensioen opbouw.

Daarnaast is er een grote groep mensen die werken als zelfstandige of ZZP-er die het zelfde probleem hebben, en dus geen pensioen opbouwen. Deze beide groepen zullen bij pensionering een grote inkomstenterugval hebben. Het ministerie zou voor deze groepen een automatische pensioenopbouw moeten regelen, eventueel met een mogelijkheid voor uit te stappen.

Ondersteuning door online toepassingen pensioenen

“Wijzer in Geldzaken” denk dat online hulp goed kan helpen bij het geven van tips en onderbouwen van het pensioenplan, om zo beslissingen te kunnen nemen op dit vlak. Als problemen in diverse groepen kunnen worden voorkomen, door ook hun een goed pensioen te laten opbouwen, zal het Nederlandse pensioensysteem kunnen blijven functioneren met draagvlak van de samenleving.

Omstreden korting van Pensioenfonds ABP wordt teruggedraait

Onlangs voerde het Pensioenfonds een omsteden korting op twintigduizend pensioenen door, deze wordt nu teruggedraait.

De vakbond FNV meldde dit vrijdag. Het Pensioenfonds ABP informeerde de vakbond hierover, met een besluit komt het ABP echter pas volgende week naar buiten.

Meer dan een maand geleden besloot het pensioenfonds dat de aanvulling op de partnertoeslag in de AOW voor een grote groep gepensioneerden kwam te vervallen. Op hevig verzet stuitte dit besluit, want tot wel 500 euro per maand zouden sommige mensen hierdoor mislopen.

Volgens FNV is na veel overleg nu toegezegd door het bestuur van ABP dat de compensatieregeling voort wordt gezet. Het zal tot een nabetaling voor de maanden februari en maart komen, de aanvulling is in deze maanden niet uitgekeerd.

ABP compenseerde de gepensioneerden die geen partnertoeslag ontvingen. Deze toeslag is voor gepensioneerden met een jongere partner die nauwelijks of geen inkomen heeft bedoeld.

Opnieuw invoering van ‘Pensioenknip’

De zogenaamde ‘pensioenknip’ gaat opnieuw ingevoerd worden door staatssecretaris Jetta Klijnsma van Soziale Zaken. Dit is in het voordeel van binnenkort met pensioen gaande mensen, die nadeel van de huidige, zeer lage rente zouden ondervinden.

Op dit moment moet men het pensioen verplicht in één keer uit laten keren, deze tijdelijke regeling daat hierin echter verandering brengen, het pensioen moet dan niet meer in één keer uitgekeerd worden.

Mensen die een premieregeling bij een verzekeraar hebben moeten nu hun pensioen op de dag dat ze met pensioen gaan in één keer uit laten keren, voor een levenslange periode en tegen de op dat moment geldende rente. Op het moment is dit door de lage rente heel onaantrekkelijk, omdat dit tot lagere uitkeringen leidt

Op aandringen van onder andere D66 en de VVD maakt Klijnsma het nu tijdelijk mogelijk om het pensioen voor twee jaar uit te laten keren en de rest van het pensioen dan na deze twee jaar.

Hierdoor wordt de kans op een hoger pensioen groter, want intussen kan de rente gestegen zijn. In een Kamerdebat wees Klijnsma wel op de risico’s, want de ‘pensioenknip’ is niet vanzelfsprekend een garantie op een hogere uitkering.

Blij met “pensioenknip” regeling 

Omdat er per 1 juli 2016 een definitieve oplossing moet zijn, is de ‘pensioenknip’-regeling enkel tijdelijk. Steven van Weyenberg is blij met deze regeling, het geeft de mensen keuze. Dit is een noodoplossing die duurt totdat het probleem door een initiatiefwet van de VVD ondervangen is of totdat de nieuwe wet in werking treedt.

De ‘pensioenknip’-regeling zorgt dat de afhankelijkheid van een dagkoers minder wordt, dit is volgens VVD-Kamerlid Helma Lodders een goede eerste stap. Lodders vindt dat het goed is dat mensen de mogelijkheid hebben om te kiezen tussen een levenslang pensioen of een pensioen van eerst twee jaar en daarna de rest.

Vrijgevallen pensioengeld krijgen de rijksambtenaren uitbetaald 

Het vrijgevallen pensioengeld is een percentage van 0,8 procent en dit wordt aan de rijksambtenaren, dat zijn er ca. 120 000, uitbetaald. Met terugwerkende kracht wordt dit per 1 januari bij het salaris van juni uitbetaald.

Dit zijn de vakbonden voor ambtenaren vrijdag met minister voor Wonen en Rijksdienst Stef Blok overeengekomen.

Eerst werden cao-onderhandelingen tussen de minister en de vakbonden tegengehouden, omdat er in het begin onenigheid was over de pensioenvrijval, maar nu is dit obstakel uit de weg geruimt.

Ook over de onderwerpen die bij de onderhandelingen van dinsdag aan de orde komen zijn de bonden en minister Blok het eens.

Moderniseren arbeidsvoorwaarden 

Minister Stef Blok wil de arbeidsvoorwaarden van het overheidspersoneel moderniseren, hij wil het persoonlijk keuzebudget invoeren, demotie mogelijk maken en ook de ouderenregelingen wil hij afbouwen.

De inzet van minister Blok is om de royale arbeitsvoorwaarden en de cao te moderniseren, deze onderwerpen staan nu op het programma en Blok hoopt dat de onderhandelingen snel zullen verlopen.

Moeilijke onderhandelingen pensioenen

Door het verre uit elkaar liggen van de standpunten verwacht FNV-onderhandelaar Marco Ouwehand dat het moeilijke gesprekken worden. Drie hoofdpunten worden bij de onderhandelingen over het salaris door de bonden gestelt, die zijn afspraken over werkzekerheid, 3 procent loonverhoging in 2015 en een compensatie voor 4 jaren nullijn.

Dat Blok nadat hij onder druk is komen te staan nu het pensioengeld uitbetaalt is een reden voor blijdschap voor D66-Kamerlid Steven van Weyenberg, hierover diende hij in de Tweede Kamer 2 moties in en deze week haalde zijn tweede poging een meerderheid.

Tevredenheid over uitbetaling vrijgevallen pensioengelden

Hoewel PvdA-Kamerlid John Kerstens over het uitbetalen van de vrijgevallen pensioengeld tevreden is zou hetzelfde mogen gebeuren in het bedrijfsleven. Een fatsoenlijke loonsverhoging en het echte van de tafel zijn van de nullijn zou volgens Kerstens de volgende stap moeten zijn.

Beroepen die al 4 jaar zonder cao zitten zijn onder andere wegwerkers, douaniers en gevangenisbewaarders.

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://mijnpensioenoverzicht.org/pensioenvrijheid/

Geef een reactie

Your email address will not be published.