dec 17

Pensioenvoorzieningen: flexibele AOW en pensioen vergelijking Europa

 De pensioenvoorzieningen vergelijking met Europa, flexibele AOW, sparen we te veel of te weinig pensioen en de pensioenopbouw voor de zzp-ers

Pensioenvoorzieningen

Pensioenvoorzieningen: flexibele AOW en pensioen vergelijking Europa

  • In Europa is Nederland koploper pensioenvoorzieningen
  • De flexibele AOW krijgt geen steun van het kabinet
  • Nederlander spaart te veel of te weinig voor pensioen
  • Pensioen opbouw zzp-ers blijft vrij bij bijstand

In Europa is Nederland koploper pensioenvoorzieningen

Ja werkelijk waar, Nederland is koploper in Europa als het om pensioenen gaat, dat meldt Allianz na groot onderzoek. In Nederland is de beste garantie voor de toekomst als het om pensioenvoorzieningen gaat voor de toekomst. Na Nederland volgen de volgende landen : nummer 2 Denemarken nummer 3 Noorwegen. En de slechtst scorende landen zijn Indonesië, Maleisië en India. In de EU is Griekenland het slechtste pensioenland, ook Turkije en China staan heel laag.

Beste pensioenvoorziening ter wereld

De beste pensioen voorziening is dus in Nederland, dit ondanks de problemen die er zijn op de pensioenmarkt. In het onderzoek is gekeken naar het pensioen wat de overheid betaald, dus dat is de AOW, maar ook naar de beroepspensioenen. De AOW is met een score van gemiddeld tot hoog zeer goed.

Duurzaam pensioen in Nederland

Het Nederlandse pensioenstelsel dus de AOW is zeer duurzaam in vergelijking met andere landen, en is goed in staat om ook voor de toekomst te voorzien in een goed pensioen. Voor de aanvullende pensioenen blijken de dekkingen ook zeer goed te liggen, en hebben een redelijk goede garantie voor de toekomst.

In Oostenrijk zijn de overheidspensioenen goed in orde maar de aanvullende pensioenen komen flink te kort, daar kan zelfs de situatie onhoudbaar worden.

Sociale Zaken met name Staatssecretaris Jetta Klijnsma zegt het een goede uitkomst te vinden, en wijst er op dat het pensioenstelsel nog beterder moet worden.

De flexibele AOW krijgt geen steun van het kabinet

De regering wil niet aan een flexibele AOW, dat houd in dat mensen zelf kunnen kiezen voor de opname van hun AOW. De uitkering zou dan afhankelijk zijn van de datum die iemand met pensioen wil gaan. De flexibele AOW blijkt veel duurder te zijn in het gebruik dan het huidige systeem, daarnaast zal het flexibele AOW systeem veel moeilijker zijn in de uitvoering, en volgens de staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken is  dit systeem ook negatief voor de arbeidsdeelname.

Een deel van de Nederlanders zou vermoedelijk in het nieuwe flexibele AOW systeem, veel eerder met werken willen stoppen, en dat is dan weer nadelig voor de staatskas. Eerder stoppen met werken en met pensioen gaan is niet voor iedereen mogelijk, alleen als er een buffer is opgebouwd, kan iemand het zich veroorloven om eerder te stoppen met werken. Eerder stoppen met werken kan zorgen voor meer aanvragen voor bijstand, en dat is niet de bedoeling.

Mensen kunnen hun AOW opsparen

De staatssecretaris laat weten dat mensen nu al langer kunnen door werken dan verplicht, en dus hun AOW opsparen voor later tijden, er komen ook meer mogelijkheden om makkelijker door te kunnen werken na de pensioenleeftijd. Een paar jaar geleden is al besloten om de AOW leeftijd te gaan verhogen, het Kabinet wil dat sneller invoeren dan eerst gepland, mensen die daardoor een probleem krijgen, het zogenaamde AOW-gat, die krijgen een regeling ter compensatie.

AOW onderzoek niet van deze tijd

De organisatie van ouderen de ANBO laat weten dat Klijnsma haar onderzoek rust op onderzoek wat al gedateerd is, de ANBO ziet de flexibele AOW wel zitten, want zij vinden een vast pensioen wat de overheid ons in de maag splitst niet meer van deze tijd maar zelfs ouderwets. Ook de vakbeweging denk er zo over.

Maurice Limmen van de CNV stelt dat het onderzoek en de beslissing daar uit volgend teleurstellend zijn. klijnsma kijkt kort rond en zegt eigenlijk geen schijn van kans want dat nieuwe systeem is te duur, maar grotere aantallen mensen uit zwaardere beroepen zouden toch graag het nieuwe systeem hebben, want zelf beslissen is dan toch soms ook noodzakelijk dus die mogelijkheid zou er al moeten zijn.

Ook het FNV vind de opstelling van Klijnsma niet goed voor de toekomst, mensen hebben nu eenmaal behoefte aan maatwerk. Elk mens heeft andere levensverwachtingen en andere wensen in zijn leven, daar zou een nieuw AOW systeem op moeten in spelen.

Nederlander spaart te veel of te weinig voor pensioen

Bij huishoudens in Nederland is et spaargedrag flink uit balans, dat betekend dat 50 % van de Nederlanders te veel spaart, en dat ruim 33 % te weinig spaart voor het pensioen. Dat heeft Netspar bekend gemaakt, dat is de denktank die gespecialiseerd is in pensioenen.

De meeste mensen gaan er op vooruit als ze met pensioen gaan, dit als we rekening houden met het pensioen, de eigen woning en eventueel gespaard pensioen. Zelfs 10 procent van de gezinnen spaart nog te veel als de pensioenen 20 % dalen.

ZZP-ers en zelfstandigen sparen meestal te weinig, zo ongeveer 50 % van alle zelfstandigen komt bij pensioen uit op 70 % van het laatst verdiende loon. Wat ook geldt voor de meeste gescheiden mannen en vrouwen.

Na pensionering zal bijna 33 % van de Nederlandse gezinnen een inkomen hebben van 70 % van het laatst verdiende loon. Toch zou dit niet betekenen dat de armoede onder ouderen toe neemt, met als reden dat de AOW uitkering in Nederland redelijk goed en op peil is.

Pensioen opbouw zzp-ers blijft vrij bij bijstand

Als zzp-ers in de bijstand komen dan hoeven ze niet eerst hun opgebouwde pensioen op te gebruiken, dat geldt tot een opgebouwd pensioenkapitaal van 250.000 euro, en het maakt niet uit of dit is opgebouwd via een pensioenfonds of  dat ze hun pensioen zelf hebben georganiseerd.

Staatssecretaris van Sociale Zaken Klijnsma heeft dit wetsvoorstel ingediend, en de ministerraad stemde er mee in. Deze wet moet er voor zorgen dat zelfstandigen zonder personeel hun opgebouwde pensioen uit de vermogenstoets kunnen houden als afhankelijkheid van de bijstand dreigt.

Zzp-ers krijgen ook vrijstelling voor loon naast uitkering

De beslissing over deelname aan een pensioenfonds mogen zzp-ers nemen binnen 9 maanden, dat was eerst 3 maanden, maar dat blijkt te krap. Het nieuwe wetsvoorstel maakt ook dat zzp-ers die bijstand ontvangen, daarnaast een deel inkomsten uit werk mogen hebben zonder dat dit in mindering wordt gebracht.

De gemeenten kunnen die regeling nu alleen toepassen voor 6 maanden achter elkaar, en om tijdelijk en deeltijd werk te stimuleren van uit de bijstand, wordt dit nu mogelijk gemaakt om dat ook niet aaneengesloten te mogen doen. Deze wet gaat binnenkort naar de Eerst en Tweede Kamer en zal daar vermoedelijk worden aangenomen, en dus per 1 januari in werking treden. In Nederland zijn ruim 800.000 zzp-ers.

De nieuwe regels zullen er voor zorgen dat de zelfstandigen zonder personeel sneller en veel meer pensioen zullen opbouwen, voorheen moesten deze eerst hun pensioen op eten eer ze van de bijstand gebruik konden maken. D66 heeft deze regels geeist bij de pensioenonderhandelingen met het Kabinet.

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://mijnpensioenoverzicht.org/pensioenvoorzieningen-flexibele-aow-en-pensioen-vergelijking-europa/

Geef een reactie

Your email address will not be published.