mrt 07

Pensioenopbouw lager: meer info pensioensparen en de pensioenverlagingen

Pensioenopbouw lager blijft spannend voor de toekomst, spanningen op de pensioenmarkt blijven voortduren, ook voor toekomstige generaties blijft het spannend

mijnpensioenoverzicht

Pensioenopbouw lager: meer info pensioensparen en de pensioenverlagingen

  • Keuzemogelijkheden boven de honderdduizend
  • Verlaging pensioenen valt voorlopig mee
  • De pensioenopbouw is definitief lager

Nu direct mijn pensioen jaar ruimte bereken : Klik hier

Keuzemogelijkheden boven de honderdduizend 

Burgers met een loon dat boven de 100.000 uit komt moeten meer zelf kunnen kiezen, dus om vrijwillig pensioen op te bouwen. De Tweede Kamer is van mening dat deze mogelijkheid de toekomst wordt. vanaf 2015 gaat maximaal 1,87 % van ons inkomen belastingvrij naar pensioenfondsen. 3 miljard moeten zodoende extra in de schatkist komen.

Bij lonen boven 100.000 euro wordt voor alles wat boven de 100.000 verdiend wordt geen pensioen opgebouwd. Wel komt er dan een regeling om extra pensioen op te bouwen voor deze hogere inkomens, dus voor het bedrag vanaf die 100.000 euro.

Pensioenopbouw boven de ton kan rekenen op steun

Normaal gezien is er een brede steun voor deze maatregel, en ook de oppositie hulppartijen staan hier achter dus de Eerste Kamer zal ook snel akkoord zijn.

De aan de zijlijn staande oppositie partijen zijn niet allemaal akkoord, de SP denkt dat jongeren in deze nieuwe regel te weinig pensioen opbouwen. Het Kabinet stelt echter dat door het langer doorwerken er dus langer voor het pensioen gespaard kan worden. maar de SP denkt dat deze stelling te positief uitgelgd is.

Verlaging pensioenen valt voorlopig mee 

Negen pensioenfondsen minder dan eerst verwacht gaan de pensioenen verlagen, nadat eerst 38 fondsen zouden verlagen, blijkt nu dat het er 29 zijn. Diverse werkgevers hebben gelden bij gestort en dus hoeft er minder te worden gekort. Alle fondsen die wel korten doen dat ook minder dan eerst verwacht, gemiddeld is dat 1,3 % en maximaal 1,7 %. Maar korten houd in dat ook de inflatie vergeten wordt, dus het nadeel is groter dan de maximale 1,7 %.

Aantal gepensioneerden is lager

De aantallen van burgers die per april minder pensioen ontvangen is lager, en komt ongeveer op 200.000 uit, dat is 500.000 minder dan werd gedacht in 2013. Ook is bij de actieve gerechtigden het aantal ook afgenomen van 1,3 miljoen tot ongeveer 300.000.

Dekkingsgraad maart 2014

De dekkingsgraad die gestegen is maakt dat minder pensioenfondsen moeten korten, het percentage is gemiddeld nu rond de 110 %, waar een graad van 105 % de eis is voor voldoende dekking.

Diverse pensioenfondsen willen graag ontheffing voor te moeten korten, dus er kunnen nog wijzigingen komen.

Pensioenfederatie het orgaan dat boven de fondsen staat

Zesentwintig fondsen hebben bij de federatie aangegeven te gaan korten, met percentages van 0,5 % tot 7 %. Binnen de termijn van herstel, van 5 jaar moeten alle fondsen weer gezond zijn. Een groter aantal fondsen gaat de pensioenen weer indexeren, dus dat houd in een verhoging voor inflatie. Er komt dus een ommekeer, maar voor als nog geen duurzaam herstel.

De pensioenopbouw is definitief lager

Definitieve verlaging van de pensioenopbouw is door de Tweede Kamer, de opbouw gaat van 2,25 % naar 1,875 %. De regering heeft deze maatregel met goedvinden van SGP, ChristenUnie en D66 er door gekregen, deze partijen waren nodig in de Eerste Kamer. De maatregel zou 3 miljard moeten opleveren.

Als ZZP-ers nu direct aanvullend pensioen regelen : Klik hier

 

Nu direct mijn pensioen jaar ruimte bereken : Klik hier

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://mijnpensioenoverzicht.org/pensioenopbouw-lager/

Geef een reactie

Your email address will not be published.