nov 01

Pensioeninfo 2

Pensioeninfo 2:  In dit artikel meer info over pensioen en scheiden. Vervolgens gaat de AOW-leeftijd omhoog.

 

 

 

  • Scheiden en uw pensioen
  • De AOW-leeftijd gaat omhoog door hogere levensverwachting

Scheiden en uw pensioen

Wat zijn de gevolgen bij een scheiding, meestal wordt niet gesproken over het pensioen bij een scheiding. Dat is gebleken bij een onderzoek van de Wijzer in geldzaken, dit onderzoek wordt jaarlijks gedaan en heet de Pensioenmonitor.

Onder de gevraagden in het onderzoek laat 36 % weten dat er bij de scheiding niet over het pensioen is gesproken. Dus bij het beeindigen van het samenlevingscontract of geregistreerd partnerschap worden deze niet of weinig geregeld.

 

Stellen die uit elkaar gaan kunnen afspraken maken over het verdelen van het pensioen. Feitelijk heeft elke partner in het stel recht op de helft van het pensioen dat tijdens de gezamenlijke periode is opgebouwd. Na 30 april geldt dit voor alle scheidingen. Natuurlijk kan ook een andere regeling worden getroffen over het pensioen, of zelfs helemaal geen verdeling.

Scheidingsformulier voor pensioenfonds

In geval van een verdeelregeling, dient een pensioenfonds binnen 2 jaar een formulier te ontvangen met gegevens over de afspraken. Bijna de helft van de gevraagden die gescheiden waren, had een dergelijk formulier ook werkelijk ingevuld en onderschreven. Degene die geen formulier hadden ingevuld, daarvan had 31 % geen enkele afspraak gemaakt over het pensioen.

Bij 3 van de 10 stellen is het pensioen uiteindelijk gelijk verdeeld blijkt volgens het onderzoek. Wijzer in geldzaken denkt dat het aantal van 3 op 10 in de praktijk lager ligt dan aangegeven. In de meeste stellen is niet bekend dat er gelijke rechten zijn wat het pensioen betreft, dus in de tijd van samenleven opgebouwd pensioen is dus voor beiden.

Zo 20 % van de mensen die zijn gescheiden zegt dat hun regeling slecht is geregeld. Daarnaast vindt 14 % hun regeling matig, vervolgens vindt 63 procent hun regeling goed.

De AOW-leeftijd gaat omhoog door hogere levensverwachting

Vanaf 2022 gaat de leeftijd van de AOW van 67 jaar naar 67 jaar en 3 maanden, dit is geldig voor iedereen die geboren is na 1954

Deze info bericht de Volkskrant en wordt door het Ministerie van Sociale Zaken bevestigt. Door verhoogde levensverwachting blijkt na een nieuwe raming dat de pensioenleeftijd naar boven mag worden bij gesteld.

Thans wordt de leeftijd van de AOW al in kleine stapjes verhoogd, deze verhoging gaat van 65 jaar geleidelijk naar 67 jaar. Daarna als de AOW leeftijd 67 jaar is in 2021 dan gaat  deze omhoog als de levensverwachting omhoog gaat. Deze werking is vastgelegd door een wet, daarbij is het uitgangspunt dat de Nederlander gemiddeld 18 jaar AOW ontvangt.

Gezien het feit dat de levensverwachting na 2022 zal stijgen, zal ook de leeftijd van de AOW stijgen richting 68 jaar.. Het Kabinet moet dit melden 5 jaar op voorhand, dus 5 jaar voor dat dit in mag gaan.

Overbrugging AOW-leeftijd

Burgers met een vut- of prepensioen of met een heel laag loon, deze kunnen soms een uitkering ter overbrugging krijgen. De overheid komt daar mee tegemoet aan burgers die geen voorbereidingen hebben kunnen treffen, of niet hebben kunnen anticiperen op deze verdere verhoging van de AOW-leeftijd.

Burgers die deze uitkering kunnen ontvangen mogen niet meer verdienen dan is vastgesteld. Dat is voor een alleenstaande € 3074,40 en voor paren is dat € 4611,60. En vermogen van € 24437 voor alleenstaanden, en € 48874 voor stellen of paren. Hier zijn het eigen huis en het pensioen buiten beschouwing gelaten.

AOW-leeftijd en werkeloosheid

Door verhoging van de AOW-leeftijd zal er een grotere groep oudere werklozen ontstaan, dat geef de vakbond FNV als waarschuwing. Momenteel zijn er al veel mensen die op hun knieen de eindstreep halen of proberen te halen. Ook haalt het FNV aan dat mensen niet ineens langer kunnen gaan werken omdat cijfers van het CBS dat aangeven.

De vakbond FNV laat weten er van uit te gaan dat het volgende Kabinet de wet zal aanpassen. Volgens het FNV is de huidige wet heel slecht voor burgers met lage en of lagere levensverwachting dan gemiddeld.

 

 

 

Pas op de plaats

“Het tempo waarin de AOW-leeftijd nu stijgt, dat kan echt niet. Het is tijd voor een pas op de plaats”, zegt voorzitter Maurice Limmen van het CNV maandag in een reactie.

Limmen begrijpt dat er een koppeling is tussen de levensverwachting en de AOW-leeftijd. “Maar het tempo van die verhoging van de AOW-leeftijd ligt inmiddels veel hoger dan eerst met ons is afgesproken, en hoger dan wat wij verantwoord vonden voor mensen om zich er goed op voor te kunnen bereiden”, aldus Limmen.

“Bovendien zou er veel meer gebeuren om mensen gezond tot aan de verhoogde AOW-leeftijd te kunnen laten doorwerken. Daar is helaas weinig van terecht gekomen.”

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft eerder berekend dat het weer verlagen van de AOW-leeftijd naar 65 jaar zo’n 12 miljard euro per jaar extra zou kosten. Als de pensioenleeftijd op 67 jaar zou blijven steken, dan kost dit jaarlijks 8 miljard euro.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://mijnpensioenoverzicht.org/pensioeninfo-2/

Geef een reactie

Your email address will not be published.