nov 03

Pensioenfondsen en dekkingsgraad: miljarden verliezen en aflossen met pensioengelden

Pensioenfondsen staan er slechter voor in september, miljarden verloren door pensioenfondsen, ook lager resultaat voor PostNL en aflossen hypotheek met pensioen gelden niet mogelijk.

nieuwe pensioenplannen 1

Pensioenfondsen en dekkingsgraad: miljarden verliezen en aflossen met pensioengelden

  • Pensioenfondsen staan er slechter voor in september
  • Miljarden verloren door pensioenfondsen
  • Slechter resultaat pensioenfonds PostNL
  • Aflossen hypotheek met pensioen gelden niet mogelijk

Pensioenfondsen staan er slechter voor in september

In september is de positie van de pensioenfondsen slechter geworden in vergelijking met augustus, er is weer 3% daling in het dekkingsgraad percentage te zien, de daling is van 102 % naar 99 % gegaan. Er wordt gesteld dat dit komt door de wegzakkende rente, maar ook verloren de fondsen geld op aandelen op de beurs.

De dekkingsgraad moet 105 % zijn, dus met 99 % is dat heel wat beneden het niveau. Bij 105 % kunnen pensioenfondsen voldoen aan hun verplichtingen, bij een stand daar onder is het als maar moeilijker.

De nieuwe beleidsdekkingsgraad geeft nu een gemiddeld percentage van de dekkingsgraad aan van 105 %, dus de 99 % is het resultaat van augustus, en de 105 % is de nieuwe berekening van de strengere pensioenregels.

Pensioenen niet indexeren

Door de slechte stand van de dekkingsgraad zullen de pensioenen voorlopig niet indexeren. Als de beurzen de komende maanden nog dalen, dan zullen er problemen ontstaan bij de pensioenfondsen, want dan komt de dekking gezien in de nieuwe rekenmethode onder de 105 %. Niet indexeren is dan zeker, en korten op de uitkeringen en / of premieverhoging komen er dan ook aan.

Geen paniek over pensioenen of toch wel

Moeten wij consumenten nu in paniek raken ? Mijn antwoordt daarop is Ja en / of nee, ja omdat er veel zal worden ingeleverd op de pensioenen. Paniek helpt niet, maar wel graag kritisch volgen en kijken wat er met onze pensioenen gedaan wordt. De regels worden zo gemaakt dat nu weer de dekking niet goed is, dus er moet waarde uit de pensioenen van de ouderen, dat blijkt uit deze regels, maar ook bij jongeren gaat er waarde uit. Niet goed maar daar kunnen we alleen invloed op hebben bij de verkiezingen, maak uw keuze bij de verkiezingen op basis van uw meekijken in de politiek !!

Paniek is niet de oplossing, blijf liever gewoon zitten en hoop op een veel hogere beurs, want als de beurzen hoger gaan dan is alle armoede van nu snel vergeten. De beurzen moeten richting 500 600 en beter nog 700 punten in de AEX. Pensioenfondsen zijn afhankelijk van de beurzen, en daar kunnen ze ook niks aan veranderen, alleen hun geld beleggen in Nederlandse aandelen zou de opdracht moeten zijn. Daar buiten is de crisis van 2008 niet gemaakt door de pensioenfondsen, die kunnen daar weinig aan veranderen, maar krijgen wel de klappen. Wel hebben pensioenfondsen te veel kosten gemaakt, en te ruim geleefd met het vele geld wat onder hun beheer was en is.

Miljarden verloren door pensioenfondsen

De Nederlandse pensioenfondsen hebben te samen een verlies geleden van ruim 140 miljard euro in 2015. Het totale pensioenvermogen daalde van 1.400 miljard euro naar 1.260 miljard euro, het lijkt een ommekeer in de mooie stijging van de laatste jaren.

Zeker het derde kwartaal is debet aan deze grote verliezen, de AEX ging tientallen punten omlaag, wat ook tevens de grootste oorzaak was en is. De pensioenfondsen ABP en Zorg en Welzijn leden afgelopen drie maanden verliezen van 3 %, wat voor ABP een verlies gaf van 28 miljard euro in de laatste 6 maanden, bij Zorg en Welzijn was dit meer dan 16 miljard euro.

De daling van de AEX is dus de oorzaak van de slechte standen, en ja als je afhankelijk bent van een achtbaan(AEX) dan is het moment van waar je naar de standen kijkt beslissend voor de mee of tegenvaller die je te zien krijgt. Anders gezegd als de beurs omhoog gaat dan is al dit schrijven voor niks geweest, en daar moeten we voor de komende 10 a 20 jaar toch wel van uit gaan, of hopen dat dit zo zal zijn.

Gaat de AEX naar een stand van AEX 100, dan kunt u uw pensioen wel vergeten, maar gaat het naar AEX 1000, dan komt de indexering wel op gang. Wij kunnen het niet veranderen, we kunnen alleen hopen dat we op het goede moment met pensioen kunnen, dus als de AEX in stijgende jaren bezig is.

Slechter resultaat pensioenfonds PostNL

In het derde kwartaal is pensioenfonds PostNL er slechter bij komen te staan, wat niet verwonderlijk is gezien de tendens bij de pensioenfondsen. Er werden waarde verminderingen gezien op aandelen beleggingen, en ook heeft De Nederlandsche Bank de rekenrente aangepast, wat dus beide als resultaat geeft dat de waarden lager worden. De nieuwe dekkingsgraad, de beleidsdekkingsgraad ging van 109,2 % naar 107,7 %, boven 105 % kan het pensioenfonds voldoen aan zijn huidige en toekomende verplichtingen.

Reserve tekort PostNL

Het pensioenfonds PostNL heeft nog steeds een reservetekort, het in juni ingediende herstelplan moet dat probleem verhelpen. Wel meldde het pensioenfonds PostNL eind juli dat korten op de pensioenen zeker voor 2020 niet in de lijn der verwachting ligt.

Het pensioenfonds PostNL is verantwoordelijk voor 96400 deelnemers, dat zijn de huidige werknemers en de oud-werknemers van PostNL.

Aflossen hypotheek met pensioen gelden niet mogelijk

Met uw eigen pensioengelden de hypotheekschuld aflossen blijkt momenteel niet haalbaar, door juridische problemen of risico´s is het niet mogelijk om deze regeling door te zetten. Staatssecretaris Jetta Kleinsma van Sociale Zaken laat dit per brief aan de kamer weten, nadat ze eerder positief over dit idee was. Meerdere wetten in Nederland en Europa zorgen dat het niet kan.

De risico´s liggen met name bij de gelijke behandeling op basis van leeftijd, binnen de huidige wetgeving zijn die problemen niet weg te nemen, daarom zullen vervolg stappen niet worden ondernomen.

Uit de onderzoeken blijkt verder ook dat een aflossing met pensioengeld zeer interessant is en zijn kan voor bepaalde groepen pensioenconsumenten, en verder ook op langere termijn kan zorgen voor een stijging van de huizenverkopen, en ook de huizenprijzen licht kan verhogen, wat de woningschulden licht zou doen dalen.

De onderzoeken worden meegenomen in de plannen voor een nieuw pensioenstelsel, die in het najaar van 2015 volgen.

Keuzevrijheid aanvullende pensioenen

Bij de aanvullende pensioenen zou de consument meer keuzevrijheid moeten krijgen, zo zou pensioeninleg en de pensioenuitkering voor iedereen op het persoonlijk leven moeten worden aangepast. Er moet wel balans zijn tussen de vrije keuzemogelijkheden die persoonlijk zijn, en tussen de zekerheid van het collectief delen van de risico´s.

Het onderzoek aflossen met pensioengelden werd gedaan op verzoek van de Staatkundig Gereformeerde Partij SGP, dit na voorstellen van de Reformatorische Maatschappelijke Unie RMU. De RMU is een christelijke vakorganisatie voor werkgevers, werknemers en zelfstandigen. Het onderzoek ging over mensen die de pensioenleeftijd nog niet hadden bereikt, maar die wel problemen hadden met hun aflossing op hun hypotheek.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://mijnpensioenoverzicht.org/pensioenfondsen-en-dekkingsgraad/

Geef een reactie

Your email address will not be published.