sep 26

Pensioenfonds ABP: Nieuws pensioenfonds ABP individueel pensioen en Klijnsma

Pensioenfonds ABP: Nieuws pensioenfonds ABP individueel pensioen en Klijnsma: Gaat ABP korten op pensioenen, komt er individueel pensioen, meer tijd voor pensioenherstel.

Pensioenfonds ABP

Pensioenfonds ABP: Nieuws pensioenfonds ABP individueel pensioen en Klijnsma

  • Krijgen pensioenfondsen een langere herstel periode
  • ABP gaat waarschijnlijk korten op de pensioenen
  • Individueel pensioen gewenst bij 40 % Nederlanders
  • Investeringen ABP omhoog in Startups

Krijgen pensioenfondsen een langere herstel periode

De staatssecretaris van Sociale Zaken gaat onderzoeken wat een langere herstel periode voor effect heeft op de pensioenen. Het onderzoek moet vaststellen wat de effecten zijn indien de herstel periode wordt verlengd. Of een langere periode de pensioenfondsen gaat helpen, en of de leden er beter van worden is nog niet duidelijk.

Mensen die nu bij een pensioenfonds zitten met te lage dekkingsgraad, hopen dat een versoepeling beter is voor hun, het onderzoek moet uitwijzen of dat ook zo is. Een versoepeling zou de problemen door schuiven van huidige naar toekomstige leden, die dan als de dekkingsgraad onverkort slecht zou blijven, dan als nog de korting voor de kiezen zou kunnen krijgen, maar dan over bijvoorbeeld 5 a 10 jaar. D 66 zou dit graag zien gebeuren.

Gaan de pensioenfondsen weer korten op de uitkeringen

Momenteel staat de pensioensector er nog steeds niet goed voor, want een kleine 2 miljoen mensen zou volgend jaar toch weer gekort moeten worden om aan de regels te voldoen.

De vakbond FNV heeft het Kabinet gevraagd om niet weer te gaan korten, maar om pensioenfondsen meer tijd te geven, dus minder nauw te kijken naar de dekkingsgraad, of deze voldoet aan de regels. De feiten weg schuiven naar de toekomst, en dan hopen dat de fondsen de pensioenen op orde krijgen is dan de hoop.

De meeste fondsen hebben moeite om hun financiële huishouding op orde te houden en op orde te krijgen. De hoofdoorzaak is dat de rente heel laag is, en dus de opbrengsten lager liggen. Maar mijns inziens is de daling van de Beurs een groot probleem, omdat daardoor lagere koersen dus lagere getallen geeft bij de fondsen, en dat geeft dat de dekkingsgraad lager ligt. De dekkingsgraad is dus zeer gevoelig, want zodra de beurzen flink dalen, dan liggen de resultaten onder druk. Zeker in de chaotische huidige wereld kunnen heel wat grote schommelingen ontstaan, wat vroeger bijna niet voorkwam.

ABP gaat waarschijnlijk korten op de pensioenen

Het pensioenfonds ABP gaat deelnemers voorbereiden dat er kortingen gaan komen op de uitkeringen, de ambtenaren pensioenen blijven dus niet gelijk, gaan er niet op vooruit, maar gaan nogmaals lager worden.

Sinds begin 2016 gaan er al stemmen op dat er weer kortingen aankomen, dat dat nu ook werkelijk gaat gebeuren is dan geen nieuws meer. Volgens mij persoonlijk is het wel nieuws dat deze kortingen voorkomen uit stappen die de regering in het verleden heeft gezet. Ook denk ik dat de gemaakte regels anders gemaakt hadden kunnen worden, maar nu moeten ze worden nageleefd. En dat betekend kortingen doorvoeren.

Bij ABP is duidelijk dat ze er niet goed voor staan, ook bij veel andere fondsen is dat het geval, maar er zijn ook uitzonderingen. De komende maanden zal duidelijk worden wanneer en hoeveel gekort gaat worden, en zeker de komende 5 jaar geen verhoging van de uitkeringen, dat is wel heel duidelijk.

Relativeren is ook een optie : een gemiddeld pensioen zit op rond € 700 netto, bij een korting zou daar zeg maar 1 % vanaf gaan, dus dat zou op € 7 netto uitkomen.

Individueel pensioen gewenst bij 40 % Nederlanders

Ruim 40 % van de Nederlanders heeft de voorkeur voor een persoonlijk individueel pensioen, een combinatie van collectieve en individuele opbouw heeft bij 33 % van de Nederlanders.

Daarnaast geeft 25 % de voorkeur aan het huidige systeem van de collectieve opbouw voor het pensioenstelsel, dit blijkt uit een onderzoek van ABNAMRO MeesPierson.

Ook vindt rond 70 % van de Nederlanders die ondervraagd zijn, dat pensioenopbouw verplicht zou moeten zijn voor elke Nederlander inclusief ZZP-ers en directeuren.

De maatschappij van het individu

De bevolking in Nederland is steeds meer gericht op zichzelf, dat is terug te zien in de keuze voor een individueel pensioen, solidariteit is dus niet meer de eerste keuze.

Daarnaast in tegenstelling tot het voorgaande wil een grote meerderheid dat iedereen een verplichte pensioenopbouw krijgt in Nederland. Dit lijkt dus tegenstrijdig maar zorgt wel dat iedereen pensioen krijgt later, en dus dat er geen mensen zijn waar de gemeenschap voor op moet draaien.

Zelf pensioenaanbieder kiezen

Rond de 75 % van de ondervraagden wenst in de toekomst zijn eigen pensioenspaarder te kiezen, rond de helft zou dan een pensioenfonds kiezen, maar ook 18 % zou een bank kiezen.

Momenteel is het nog niet mogelijk om zelf een pensioenspaarder te kiezen, daarnaast mogen banken nog geen pensioenen aanbieden.

Wat ook uit het onderzoek blijkt is dat ruim 60 % van de Mensen in Nederland vindt dat men de hypotheek mag aflossen met een deel van het gespaarde pensioen. Momenteel is dit niet mogelijk. Anderen zouden tijdelijk geen premie willen bepalen, dat is voor 75 % een optie.

Dit onderzoek heeft aangetoond dat de bevolking rijp is voor verandering in het pensioenstelsel, meer individueel gericht zal toch de toekomst worden, en dat is heel goed mogelijk, maar vergeet niet dat er dan niet direct grote veranderingen komen. Wel kunt u zelf bepalen waar u wilt gaan met uw pensioen geld, en hoe het wordt geinvesteerd.

Investeringen ABP omhoog in Startups

Het ABP het pensioenfonds voor ambtenaren gaat de investeringen in Nederlandse startups verhogen met ruim 300 miljoen euro.

Dat maakt de investering van ABP in startups op een half miljard euro, dat heeft ABP bekend gemaakt. Het fonds INKEF wordt daarmee de grootste investeerder in Nederland in Nederlandse startups, het fonds INKEF is trouwens opgericht door het ABP.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://mijnpensioenoverzicht.org/pensioenfonds-abp/

Geef een reactie

Your email address will not be published.