okt 16

Pensioen info: koopkracht en pensioenregelingen en dekkingsgraden

Pensioen info ! Van de koopkracht en de problemen die ontstaan door de strengere regels voor de pensioenen, tot de pensioenregeling van Metaal en Techniek, en de Christen Unie kan plannen beïnvloeden.

mijnpensioenoverzicht

Pensioen info: koopkracht en pensioenregelingen en dekkingsgraden

  • Zelfde pensioenregeling voor Metaal en Techniek
  • Pensioenen hebben minder koopkracht
  • Christen Unie kan plannen over pensioenen beïnvloeden
  • Nieuwe pensioenplannen in strijd met Europa
  • Pensioendeelnemers in beeld op nieuw pensioenplatform
  • Pensioenfondsen hebben weer lager dekkingsgraad

Nu direct mijn pensioen jaar ruimte bereken : Klik hier

Zelfde pensioenregeling voor Metaal en Techniek

Werkgevers en werknemers van de Metaal, Techniek en Metalektro hebben een nieuwe pensioenregeling, dus de pensioenfondsen van PMT en PME hebben de zelfde inhoud. Vanaf begin 2015 gaat voor beide fondsen dezelfde regel in werking. Ruim 540.000 die bij meer dan 34.000 bedrijven werken, zijn in de beide fondsen te samen gebracht. De vakbond FNV gaat deze voorstellen ondersteunen en voor leggen aan hun leden als positief. Groot voordeel is dat mensen die van de ene sector naar de andere gaan door ander werk, nu dus dezelfde rechten blijven houden.

Historisch akkoord voor Metaal en Techniek

De vakbond CNV maakt bekend dat het een historisch akkoord is. De onderhandelende partijen menen dat het een goed akkoord is voor deze sector. De zogenaamde franchise wordt stapsgewijs verlaagd met een bedrag van in totaal € 1000. Voor lagere inkomens is dat een goed punt, omdat er over een groter deel van het salaris pensioenopbouw is.

In de afspraken is ook opgenomen dat de pensioenpremie de eerste vijf jaar stabiel blijft, wat voor werkgevers weer meer zekerheden geeft. Dus voorlopig geen zorgen over oplopende premiekosten.

Pensioenen hebben minder koopkracht

De begin 2015 van kracht gaande strengere pensioenregels zorgen voor een verlaging van de koopkracht van de pensioenen, en ook de opbouw van pensioen wordt minder in vergelijking met de loonontwikkeling. Dat heeft het grootste pensioenfonds van Nederland vast gesteld, ABP heeft dit vastgesteld na een analyse van de nieuwe regels.

Een gemiddeld ABP pensioen zal enkele tientje lager zijn per maand. Het indexeren van de pensioenen is dus voorlopig van de baan, met als resultaat een achter blijvende koopkracht voor de pensioenen. De reden minder en veel later indexeren.

Indexeren van pensioenen voorbij

Het indexeren van de pensioenen lijkt door de strengere regels helemaal voorbij, dus de inflatie zal zorgen voor minder koopkracht voor de gepensioneerden. Pensioenfondsen moeten hogere buffers aanhouden, en hebben veel strengere regels, dus indexeren is bijna onmogelijk gemaakt.

Ook zijn de nieuwe regels heel ingewikkeld, zodat deze bijna niet meer te volgen zijn door de leden. Ook zullen kleinere pensioenfondsen hogere uitvoeringskosten krijgen, wat allemaal nadelig werkt op de pensioenen. Het grootste pensioenfonds ABP waarschuwde in het voorjaar al dat de komende jaren geen indexatie zou kunnen plaats vinden.

Christen Unie kan plannen over pensioenen beinvloeden

Belangrijke wijzigingen geëist door de Christen Unie. Dus de nieuwe pensioenplannen zullen veranderd moeten worden op 2 plaatsen anders gaat de CU niet akkoord met de plannen, maar de partij is wel nodig om genoeg stemmen te krijgen voor de plannen, de regeringspartijen hebben namelijk geen stemmen genoeg in de Eerste Kamer.

De CU eist dat twee aanpassingen worden doorgevoerd, de regering wil tien jaar herstel voor pensioenfondsen die in de gevarenzone verblijven, de CU wil daar 5 jaar van maken. Vervolgens wil de CU dat pensioenfondsen dezelfde rekenrente krijgen als verzekeraars, de rekenrente is in behandeling in Europa. De CU wil voorkomen dat verzekeraars voordelen hebben ten opzichte van pensioenfondsen.

Nieuwe pensioenplannen in strijd met Europa

De nieuwe pensioenplannen zijn waarschijnlijk in strijd met de Europese regelgeving, dat is door diverse ouderen organisaties vastgesteld. De inperking van taken en beslissingen nemen zou niet kunnen ten opzichte van de EU regels. De regering zou alleen de overeenkomsten betreffende de pensioenen moeten waarborgen, maar niet dieper in deze pensioenwereld willen sturen.

Vanaf 2015 komen er voor pensioenfondsen strengere regels, ze moeten buffers aanhouden die veel hoger zijn, en indexeren aan de inflatie zou moeilijker worden.

Wel is het nog onzeker of de plannen er in de huidige vorm door kunnen komen, want SGP en CU hebben bedenkingen bij deze plannen. En zonder steun van deze twee partijen kunnen de plannen niet door de Eerste Kamer komen, de regering heeft daar namelijk geen meerderheid.

Pensioendeelnemers in beeld op nieuw pensioenplatform

Mensen die van baan veranderen kunnen binnenkort makkelijker hun pensioenvooruitzichten vergelijken van hun huidige en hun nieuwe baan. Het verbond van verzekeraars heeft samen met de pensioenfederatie een nieuw platform ontwikkeld, waar snel alle pensioenvergelijkingen kunnen worden gemaakt

Het platform is beschikbaar vanaf 2016, en laat in 3 stappen zien hoe het eigen pensioen er voor staat. Dit platform is onderdeel van de nieuwe pensioenplannen, die in 2015 in gaan. Pensioenfondsen en verzekeraars moeten dan hun startbrief vervangen door dit platform.

Startbrief van pensioenfondsen

De zogenaamde startbrief welke men ontvangt van het pensioenfonds als men daar nieuw start, zal dus vervangen worden door een verwijzing naar het nieuwe platform. De startbrief die heel lang is door allerlei eisen blijkt bijna niet gelezen te worden, en is dus eigenlijk zinloos.

Pensioenplatform

Het pensioenplatform is juist heel kort en bondig, en is dus overzichtelijker en door iedereen te begrijpen. Pensioenleden krijgen wel hun jaarlijkse pensioenoverzicht, waarin staat wat en hoe het persoonlijk pensioen is opgebouwd.

Pensioenfondsen hebben weer lager dekkingsgraad

Weer is de dekkingsgraad van de pensioenfondsen gedaald, de daling is vrij heftig want er is een gemiddelde lagere dekkingsgraad van 108 % en dat is 4 % lager dan de vorige maand. De oorzaak is de nadelige rekenrente die pensioenfondsen hebben. Tevens is ook de marktrente hoger geworden, wat ook een verlies veroorzaakt. Al met al staan de fondsen weer lager, en dat zal de komende weken niet verbeteren, mede omdat ook de Beurs flink lager staat.

Lagere dekkingsgraad in september

Deze daling zal normaal gezien geen gevolgen hebben voor de pensioenen, omdat 2014 een overgangsjaar is hoeven de fondsen geen aanvullende maatregelen te nemen. Het vierde kwartaal zal normaal gezien weinig beweging geven bij de fondsen, maar dan moet de Beurs niet verder gaan dalen.

De tegenvallers zullen dus niet tot kortingen leiden, maar indexatie is voorlopig wel van de baan.

 

Als ZZP-ers nu direct aanvullend pensioen regelen : Klik hier

Nu direct mijn pensioen jaar ruimte bereken : Klik hier

Permanente koppeling naar dit artikel: http://mijnpensioenoverzicht.org/pensioen-info/

Geef een reactie

Your email address will not be published.