sep 30

Pensioen info: Pensioenfondsen minder goed en pensioenspaarbedrag uit balans APG

Pensioen info! APG betaald afkoopsom, pensioenfondsen staan er stukken slechter voor, Pensioenspaarbedrag uit balans en opnieuw invoering van de pensioenknip.

Pensioen info

Pensioen info: Pensioenfondsen minder goed en pensioenspaarbedrag uit balans APG

  • APG betaalt afkoopsom van ruim 1,1 miljoen
  • Pensioenfondsen stuk slechter
  • Pensioenspaarbedrag uit balans
  • Opnieuw invoering van ‘Pensioenknip

Pensioen info: APG betaalt afkoopsom van ruim 1,1 miljoen

APG moet een afkoopsom aan oud-bestuurder Adri van der Wurff betalen van meer dan 1,1 miljoen, dit bevestigde maandag een woordvoerder van de pensioenbelegger na berichtgeving van RTL Nieuws.

Pensioenbelegger APG belegt de pensioengelden voor het pensioenfonds voor de Bouw en ambtenarenfonds ABP, en wilde tot het uitbetalen van dit extreme bedrag eigenlijk niet overgaan. Voormalige commercieel directeur Van der Wurff, die vorig jaar in april bij APG vertrok, stapte echter naar de rechter.

Vorige week werd in een kort proces besloten dat APG ook tot de betaling van ruin 600 000 €, een bedrag dat jaren geleden contractueel was vastgesteld.

Mislopen pensioengeld APG bestuurder

Aan de ex-bestuurder werd al ruim 250 000 € aan mislopen pensioengeld betaald en ook nog eens een ontslagvergoeding van 250 000 €.

De raad van commissarissen van APG beraadt zich nog op het in beroep gaan tegen het vonnis van de rechter, dit is dus nog niet duidelijk.

Opstappen van Van der Wurff bij APG

De reden van het opstappen van Van der Wurff leidde voort uit een verschil van mening over het beleid dat gevoerd moest worden gecombineerd met persoonlijke redenen

Onder meer was Van der Wurff langere tijd ernstig ziek. Een jaar lang kreeg hij tijdens deze tijd zijn volledige salaris doorbetaald, voor APG betekende dit een kostenpost van ongeveer 560 000 €.

Pensioenfondsen stuk slechter 

Uit op maandag 3 augustus gepubliceerde cijfers van onderzoekbureau Aon Hewitt blijkt, dat de Nederlandse pensioenfondsen er in de maand juli een stuk op achteruit zijn gegaan.

In juli liep de gemiddelde dekkingsgraad van 108 naar 104 procent terug, dat is 4 procentpunt. De belangrijkste reden hiervoor is dat DNB (De Nederlandsche Bank) de rekenrente heeft aangepast, met de rekenrente berekenen de pensioenfondsen hun verplichtingen. Ook het dalen van de marktrente had een hand in het teruglopen van de gemiddelde dekkingsgraad, aan de dekkingsgraad kan men zien in hoeverre de pensioenfondsen aan hun verplichtingen kunnen voldoen.

De dekkingsgraad die op de gemiddelde dekkingsgraad van de laatste twaalf maanden is gebaseerd, wordt de beleidsdekkingsgraad genoemd. Vorige maand is de beleidsdekkingsgraad op 107 procent gebleven. Dat is nog boven de grens van een dekkingstekort, voor het beginnen met indexeren is dat echter 3 procentpunt te weinig.

Lage rentestand

De lage rentestand in Europa zorgt bij de pensioenfondsen al enige tijd voor zorgen, de toekomstige verplichtingen komen bij een lage rente namelijk hoger uit. Dit betekent dat het verhogen van de buffers van de pensioenfondsen niet uit kan blijven, dit heeft weer tot gevolg dat mogelijk het verhogen van de premies nodig zal zijn en ook raakt verhoging van de pensioenen (indexatie) hierdoor meer en meer uit beeld. Volgens Aon Hewitt kan dit uiteindelijk zelfs leiden tot de verdere versobering van de pensioenregelingen.

Op 15 juli heeft DNB de methode voor het vaststellen van de rekenrente voor pensioenfondsen veranderd. Deze wijziging heeft met de UFR (Ultimate Forward Rate) te maken, deze is op een voortgaand gemiddelde van de lange rente over de laatste tien jaar gebaseerd. Voor het wijzigen van de vaststelling van de rekenrente was deze op het niveau van 4,2 procent vastgesteld, nu wordt de rekenrente daarentegen van de UFR afgeleidt door de aanpassingen die DNB heeft doorgevoerd. Het resultaat hiervan is dat de rekenrente al naar 3,3 procent terug is gevallen, men moet er echter mee rekenen dat het laagste punt waarschijnlijk nog altijd niet bereikt is.

Pensioenspaarbedrag uit balans

Vrijdag berichtte het ‘Financieele Dagblad’ over een stelling van het onderzoeksnetwerk voor pensioenen ‘Netspar’. Hierin stelt het netwerk, dat de balans van het pensioenspaarbedrag van huishoudens zoek is. Een derde deel van alle Nederlandse huishoudens spaart te weinig en de helft spaart juist te veel.

In het algemeen gaan mensen die met pensioen gaan er financieel op vooruit, hierbij wordt rekening gehouden met de eigene woning, het pensioen, eventuele pensioen spaarpotjes en de AOW.

10 % van de huishoudens spaart te veel, zelfs wanneer het met 20 % dalen van de pensioen een feit is. Te weinig sparen veel zelfstandigen, bij pensionering komt ongeveer de helft van alle zelfstandigen onder 70 procent van het huidige loon uit. Voor gescheidene vrouwen en gescheidene mannen geldt hetzelfde.

Na pensionering heeft in totaal ongeveer een derde van de Nederlandse huishoudens een inkomen dat minder dan 70 procent van het vroegere inkomen is.

Toch leidt dit niet tot het toenemen van armoede onder gepensioneerden, zo Netspar. De reden hiervoor is dat in de belangrijkste levensbehoeften voorzien kan worden met de AOW-uitkering.

Opnieuw invoering van ‘Pensioenknip

De zogenaamde ‘pensioenknip’ gaat opnieuw ingevoerd worden door staatssecretaris Jetta Klijnsma van Soziale Zaken. Dit is in het voordeel van binnenkort met pensioen gaande mensen, die nadeel van de huidige, zeer lage rente zouden ondervinden.

Op dit moment moet men het pensioen verplicht in één keer uit laten keren, deze tijdelijke regeling daat hierin echter verandering brengen, het pensioen moet dan niet meer in één keer uitgekeerd worden.

Mensen die een premieregeling bij een verzekeraar hebben moeten nu hun pensioen op de dag dat ze met pensioen gaan in één keer uit laten keren, voor een levenslange periode en tegen de op dat moment geldende rente. Op het moment is dit door de lage rente heel onaantrekkelijk, omdat dit tot lagere uitkeringen leidt

Op aandringen van onder andere D66 en de VVD maakt Klijnsma het nu tijdelijk mogelijk om het pensioen voor twee jaar uit te laten keren en de rest van het pensioen dan na deze twee jaar.

Hierdoor wordt de kans op een hoger pensioen groter, want intussen kan de rente gestegen zijn. In een Kamerdebat wees Klijnsma wel op de risico’s, want de ‘pensioenknip’ is niet vanzelfsprekend een garantie op een hogere uitkering.

Blij met regeling 

Omdat er per 1 juli 2016 een definitieve oplossing moet zijn, is de ‘pensioenknip’-regeling enkel tijdelijk. Steven van Weyenberg is blij met deze regeling, het geeft de mensen keuze. Dit is een noodoplossing die duurt totdat het probleem door een initiatiefwet van de VVD ondervangen is of totdat de nieuwe wet in werking treedt.

De ‘pensioenknip’-regeling zorgt dat de afhankelijkheid van een dagkoers minder wordt, dit is volgens VVD-Kamerlid Helma Lodders een goede eerste stap. Lodders vindt dat het goed is dat mensen de mogelijkheid hebben om te kiezen tussen een levenslang pensioen of een pensioen van eerst twee jaar en daarna de rest.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://mijnpensioenoverzicht.org/pensioen-info-2/

Geef een reactie

Your email address will not be published.