okt 20

Nieuwe pensioenregels: beloningen topmannen en pensioenfonds PostNL en nabestaandenpensioen

Vanaf 2015 gaat er heel wat veranderen op de pensioenmarkt, de pensioenopbouw gaat anders lopen en wordt zeker voor jongeren heel wat lager.

Pensioenen worden gekort

Nieuwe pensioenregels: beloningen topmannen en pensioenfonds PostNL en nabestaandenpensioen

  • Beloningen topmannen APG worden aangepakt
  • Pensioenfonds PostNL heeft lagere dekkingsgraad
  • Nabestaande de dupe bij nieuwe pensioenregels
  • Collectieve pensioenen zijn niet meer interessant
  • Pensioen premie daling zet door
  • PGGM de pensioenuitvoerder schrapt 200 banen

Nu direct mijn pensioen jaar ruimte bereken : Klik hier

Beloningen topmannen worden aangepakt

Pensioenuitvoerder APG heeft gemeldt dat beloningen van Europese bedrijven zullen worden aangepakt, dus van bedrijven waar APG in belegt. De beloningen blijken relatiebonussen te zijn die na bepaalde periodes worden uitbetaald. In het verleden werden bonussen veelal na 2 of meer jaren relatie uitgekeerd, APG wil dat die bonussen op kortere termijn worden uitgekeerd.

Door dit in de publiciteit te brengen zou het kunnen dat bedrijven daar rekening mee gaan houden, en bonussen op korte termijn zullen gaan invoeren.

Pensioenfonds PostNL heeft lagere dekkingsgraad

Eind september staat de dekkingsgraad bij PostNL bijna 3 % lager dan half 2014, het percentage ging van 113,4 % eind juni naar nu 110,5 % eind september. Stichting Pensioenfonds PostNL heeft dat bekend gemaakt. Een bijgesteld rente maakt dat dit verlies ontstaat, wel waren de rendementen op beleggingen positief en stegen met 3,3 5 maar dat werd te niet gedaan door die rente.

Nabestaande de dupe bij nieuwe pensioenregels

Nabestaande en partners van zwaar zieke werknemers gaan er flink op achteruit als na 31 december 2014 hun wederhelft komt te overlijden, dat is het resultaat van de nieuwe pensioenregels. Dat kan in sommige gevallen oplopen tot wel enkele duizenden euro’s minder uitkering per maand aan nabestaandenpensioen, zeker bij jongeren is dat nog meer het geval.

In een voorbeeld van iemand rond de veertig jaar en een salaris van 150.000,– komt het op een verlies van 1500 euro per maand

De opbouw van pensioen

Als er sprake is van nabestaandenpensioen dan wordt er gekeken naar hoeveel pensioen de werknemer zou hebben ontvangen op de pensioenleeftijd bij nog in leven zijn. Vanaf volgend jaar kan niet meer onbeperkt pensioen opgepot worden, deze beperking heeft gevolgen voor de toekomst en dus ook voor de uitkering voor de nabestaanden. Het bedrag wat zonder belasting mag worden gepot daalt met 12 %, zeker voor jongeren kan dat een forse streep door de rekening zijn, hun pensioenopbouw daalt dus vanaf 2015 flink.

Collectieve pensioenen zijn niet meer interessant

Collectieve pensioenen zijn zo wat niet meer interessant, dus het onderscheid tussen collectief pensioen en een eigen pensioen regelen is bijna nihil. De oorzaak is dat er een grote vergrijzing is en ook dat de arbeidsmarkt veel flexibeler is. Veel meer komen de risico’s en de problemen bij de deelnemers te liggen, dus bij de betalende en bij de uitkeringstrekkers, dat zijn de gepensioneerden.

De massa van de pensioenen is collectief geregeld zodat risico’s gedeeld worden met alle generaties. In andere landen blijkt meer keuze voor maatwerk mogelijk te zijn dan dat het in Nederland is. Bij meer keuze voor maatwerk kan men voor ieder persoonlijk afstemmen wat nodig is.

Pensioen premie daling zet door

Na het ingaan van de nieuwe pensioenregels op 1 januari 2014, kunnen de pensioenpremies nog steeds dalen, dus zijn de nieuwe regels geen belemmering. Al dus Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken in reactie op de klachten van de Pensioenfederatie.

Mochten premies niet dalen dan zal dat een economische oorzaak hebben, of doordat werkgevers en bonden de nabestaandenpensioenen te veel verhogen. Ook het CPB meldt dat volgens de cijfers een premiedaling mogelijk zal zijn.

De pensioenfederatie meldt aan verschillende media dat de nieuwe pensioenregels die in 2015 ingaan slecht zijn voor de daling van de premies. Ook wil de pensioenfederatie deze nieuwe regels tegen houden, daarnaast heeft de pensioenmarkt aangegeven dat premies juist zullen stijgen in 2015.

Gaat de koopkracht dalen door de nieuwe regels

Dalen de premies niet volgend jaar dan heeft dit een negatieve uitwerking op de koopkrachtplaatjes die vorige week door het kabinet gepresenteerd werden. De werkgevers en de vakbonden het echter volgens minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken niet zo ver komen, want vrijdag wees hij er op dat het ook hun belang is dat de pensioenpremies laag zijn.

Door de nieuwe aanpak zal het indexeren van de pensioenen niet meer mogelijk zijn in de komende jaren waarschuwt de Pensioenfederatie. Dit houdt in dat het aanpassen van de pensioenuitkeringen aan het prijspeil niet meer mogelijk zal zijn.

Staatssecretaris Klijnsma spreekt ook dit tegen. Hierbij verwijst ze op de door de Pensioenfederatie zelf gehanteerde cijfers. De fondsen zouden de komende jaren wel kunnen indexeren, dit zou alleen een beetje minder zijn dan het nu is. Het pensioenvermogen zou door de nieuwe regels eerlijker worden verdeeld over de generaties.

De nieuwe pensioenregels moeten door de Tweede Kamer nog behandelt worden, maar het is waarschijnlijk dat ze door D66 en door de coalitiepartners PvdA en VVD gesteund worden.

Het is nog niet precies duidelijk of de SGP en de ChristenUnie ook voor deze plannen zullen stemmen, maar deze stemmen zijn voor een meerderheid in het Senaat nog wel nodig. Vorige week toonde het CDA zich nog heel kritisch.

PGGM de pensioenuitvoerder schrapt 200 banen

PGGM gaat binnen 3 jaar 200 banen schrappen om flink in de kosten te besparen, dat is door het bedrijf bekend gemaakt. Vanaf nu tot 2017 moet er 50 miljoen bespaart worden, ontslagen met dwang worden niet uitgesloten. Verder zullen alle lagen in het bedrijf er door worden geraakt, momenteel heeft PGGM 1300 mensen in vaste dienst.

De pensioenmarkt wordt grilliger en dat maakt dat er kosten bespaart moeten worden, om zo flexibeler te kunnen werken, wat ook gewenst is voor de pensioenfondsen die erg onder druk staan. Daarnaast moeten prijzen omlaag en bemiddelingskosten, dus ontstaat er minder ruimte voor de pensioenuitvoerder. Door deze ontslagen denkt PGGM meer en betere diensten te kunnen aan gaan bieden.

De pensioenuitvoerder PGGM heeft een vermogen van 178 miljard in beheer van de meeste Nederlandse pensioenfondsen, met een totaal van 2,5 deelnemende pensioenleden.

Hum, op 178 miljard 50 miljoen besparen dat zet volgens mij ook niet veel zoden aan de dijk, maar goed ze lijken serieus bezig te zijn.

Als ZZP-ers nu direct aanvullend pensioen regelen : Klik hier

Nu direct mijn pensioen jaar ruimte bereken : Klik hier

Permanente koppeling naar dit artikel: http://mijnpensioenoverzicht.org/nieuwe-pensioenregels/

Geef een reactie

Your email address will not be published.