feb 19

Nieuwe pensioenplannen: de nieuwe pensioenplannen liggen zwaar op de maag

Pensioenplannen houden de mensen bezig, en dat is niet verwonderlijk want het geld blijkt te verdwijnen als was voor de zon, er zijn dus werkelijk flinke problemen.

nieuwe pensioenplannen 1

Nieuwe pensioenplannen: de nieuwe pensioenplannen liggen zwaar op de maag

  • Senaat wil pensioenplan later behandelen
  • Daling dekkingsgraad bij pensioenfondsen 2014
  • Eerste Kamer akkoord met pensioenregels
  • Definitief nog geen beslissing pensioenstelsel
  • Eerste Kamer wil pensioenfondsen tegemoet komen

Nu direct mijn pensioen jaar ruimte bereken : Klik hier

Senaat wil pensioenplan later behandelen

In de Eerste Kamer wil men nu nog niet praten over plannen die de pensioeneisen en regels strenger maken. Antwoorden op een aantal kritische vragen zijn gewenst, eer dat deze kamer verder wil over dit onderwerp.

Normaal zouden de nieuwe wetsvoorstellen volgende week plaats vinden, dat is nu met minimaal 1 week verschoven, en dus wordt de tijd krap om de nieuwe regels voor 1 januari 2015 in te kunnen laten gaan.

In de nieuwe wetsvoorstellen zouden de pensioenfondsen volgens Klijnsma meer en grotere financiële voorraden moeten aanhouden, dit om toekomstige problemen te voorkomen. In de afgelopen jaren hebben veel pensioenfondsen gekort om aan de bestaande wetgeving te kunnen voldoen. Helaas is er op de nieuwe regels bijna door iedereen kritiek.

Nieuwe pensioenwetgeving in de Tweede Kamer

De nieuwe pensioenplannen zijn in de Tweede Kamer met ruime meerderheid aangenomen, maar in de Eerste Kamer is de VVD zeer kritisch en wil op meerdere onderdelen uitvoerige uitleg van Klijnsma. Normaal gezien zal de VVD de wetsvoorstellen niet blokkeren, maar willen ze wel duidelijkheid.

Daling dekkingsgraad bij pensioenfondsen 2014

Na alle plussen en minnen is de dekkingsgraad gedaald in 2014, dus de gemiddelde dekkingsgraad is lager dan een jaar eerder. Op 31 december stond de gemiddelde dekkingsdraad rond 108 %, dat is een daling van 1 % van 109 % dus naar 108 %, en dat was ook eind 2013 de eindstand van het gemiddelde.

Vanaf 1 januari kunnen en mogen pensioenfondsen niet meer rekenen d.m.v. de driemaands gemiddelden, dat maakt dat de gemiddelde dekkingsgraad naar 103 % gaat, wat einde mei nog 104 % was.

De huidige dekkingsgraad geeft aan of een pensioenfonds kan voldoen aan zijn verplichtingen, en geeft aan hoe de verhouding is tussen het totale geldbedrag aan eigen vermogen van een pensioenfonds, en de waarde van alle alle uitkeringen die moeten worden gedaan, dus of een fonds daaraan kan voldoen.

Nieuwe en oude pensioenwetgeving 

Volgens de pensioenwetgeving dienen pensioenfondsen een dekkingsgraad aan te houden van 104,3 % afgerond 105 %, een lager percentage vergroot de kans dat uitkeringen niet kunnen worden uitbetaald.

In de nieuwe pensioenwetgeving staat dat vanaf 1 januari 2015 de gemiddelde dekkingsgraad van de pensioenfondsen per 12 maanden berekend gaat worden en dus niet meer per 3 maanden. Dat gaf per eind december 2014 een gemiddelde aan van 110 % berekend over heel 2014 en dus 12 maanden.

Pensioenfonds en marktrente

Doordat de marktrente daalde in 2014, gaf dat een remmend effect op de dekkingsgraad. En doordat de rendementen toenamen van het totale belegde bedrag, maar daarnaast ook de uitkeringsverplichtingen stegen naar 25 % . Was dit dus nadelig voor de marktrente.

Door de nieuwe plannen zal de dekkingsgraad veel stabieler worden, daarnaast mogen fondsen veel minder snel indexeren, maar korten zal ook bijna niet meer nodig zijn. Eventuele kortingen mogen over een langere periode uitgestreken worden.

Eerste Kamer akkoord met pensioenregels

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de strengere pensioenregels die voor 1 januari 2015 ingaan. De partijen VVD,  PVDA, ChristenUnie, D66 en GroenLinks hebben voor gestemd, deze partijen deden dat ook in de Tweede Kamer.

Globaal houden de regels in dat pensioenfondsen hogere geld buffers dienen aan te houden, en dat zou als resultaat moeten geven dat er niet meer gekort moet worden. Daar komt uit voort dat indexeren voorlopig van de baan is, dus geen verhoging van de uitkeringen tegen de inflatie, dus uitkeringen worden gewoon minder. Doel van de nieuwe regels is een eerlijker verdeling van de pensioenlasten.

Jetta Klijnsma is blij met de steun van de diverse partijen en ook dat de plannen er goed zijn doorgekomen. Onder de kenners en pensioenfondsen is echter heel wat kritiek op deze plannen, omdat fondsen minder te zeggen krijgen over het eigen beleid, en dat de staat alles willen regelen. Eerst was ook een groot deel van de Eerste Kamer  negatief over de plannen, wat door Klijnsma getackeld is, zij heeft aangeboden dat de rekenrente voorlopig niet gaat dalen.

De rekenrente bij Pensioenfondsen

De pensioenfondsen gebruiken de rekenrente om te kunnen vaststellen hoe ze er voorstaan. Is de rente lager, dan minder kans om te indexeren. De Nederlandse Bank is degene die de rekenrente bepaald.

Ouderenorganisaties begrijpen niet dat de Eerste Kamer toch instemt met de nieuwe plannen, ook denken zij dat er heel wat druk is uitgeoefend op diverse fractie´s en partijen.

Ook Gijs van Dijk van de FNV is negatief over deze nieuwe plannen, en denk dat de rust nog niet direct zal weerkeren. meestijgen en dus indexeren zal voorlopig voorbij zijn.

Definitief nog geen beslissing pensioenstelsel

De staatssecretaris van Sociale Zaken Jetta Klijnsma wil nog geen knopen doorhakken betreffende het pensioenstelsel, dat laat zij weten in reactie op plannen van de SER.

De SER onderzoekt diverse varianten van pensioenstelsels, waar persoonlijk een pensioen wordt opgebouwd, of een doorsneepremiepensioen waar meebetalen door jongeren voor de ouderen stopt.

De Staatssecretaris vindt dat goed onderzocht moet worden of er andere en betere mogelijkheden zijn voor pensioenen. Een verandering van het stelsel is een flinke ingreep, en mag dus gerust wat tijd kosten, als het resultaat maar voldoet aan de huidige tijd.

Eerste Kamer wil pensioenfondsen tegemoet komen

De Eerste Kamer zal normaal gezien de nieuwe pensioenregels steunen. Staatssecretaris van Sociale Zaken Jetta Klijnsma moet wel zekerheid geven dat de pensioenfondsen zeker geen lagere rekenrente behoeven te gebruiken. Bij een lagere rekenrente wordt het als maar moeilijker om te indexeren, dus om de uitkeringen te verhogen tegen inflatie.

Vanaf 1 januari 2015 is het de bedoeling dat pensioenfondsen meer financiële buffers aan gaan houden, dat moet er dan weer voor zorgen dat er in de toekomst geen kortingen gaan komen op de uitkeringen. En een betere verdeling van de pensioenlasten tussen jongeren en ouderen zou ook een groot punt moeten zijn in deze nieuwe pensioenplannen.

De Tweede Kamer en de nieuwe pensioenplannen

De VVD, PvdA, SGP. D66, GroenLinks en de ChristenUnie hebben er voor gezorgd dat de nieuwe pensioenplannen door de Tweede Kamer zijn gekomen. Normaal gezien zullen deze partijen ook in de Eerste Kamer voor een meerderheid zorgen.

Er zijn echter wel zorgen bij deze partijen wat betreft de rekenrente, deze rente is het getal waar pensioenfondsen mee rekenen of ze hun verplichtingen kunnen na komen. In de nieuwe plannen zou volgens Klijnsma de rekenrente op 3,9 % uitkomen, en dat vinden de partijen in de Eerste Kamer vooralsnog te laag, zij willen deze handhaven op 4,2%.

CDA en de nieuwe pensioenplannen

De overige partijen in de Eerste Kamer zien niks in deze plannen, de CDA, PVV, SP, en 50PLUS vinden dat deze plannen te krap zijn voor de pensioenfondsen, ook denken zij dat er helemaal geen evenwicht komt tussen jongeren en ouderen.

Ook de vakbeweging en de pensioenfondsen zelf leveren dagelijks kritiek op de plannen, en de Eerste Kamer is daar zeer gevoelig voor. Op het laatste moment is de behandeling van de nieuwe plannen op de agenda gezet.

Als ZZP-ers nu direct aanvullend pensioen regelen : Klik hier

Nu direct mijn pensioen jaar ruimte bereken : Klik hier

Permanente koppeling naar dit artikel: http://mijnpensioenoverzicht.org/nieuwe-pensioenplannen-2/

Geef een reactie

Your email address will not be published.