jan 20

Nieuwe pensioen plannen: pensioenplannen de toekomst voor jong en oud

Nieuwe pensioen plannen: pensioenplannen de toekomst voor jong en oud

  • Kamer wil pensioen van ZZP-er ontzien
  • Pensioenpremie ABP 2 procent omlaag
  • Behandeling pensioenregels door Senatoren
  • Pensioenfondsen hebben goede rendementen
  • Meer investeringen in hypotheken door pensioenfondsen

Nu direct mijn pensioen jaar ruimte bereken : Klik hier

Kamer wil pensioen van ZZP-er ontzien

De zelfstandige zonder personeel hoeft vanaf 1 januari 2015 niet meer eerst zijn pensioen op te eten als hij in de bijstand komt. De Staatssecretaris van Sociale Zaken gaat goed in de gaten houden of overheden zich houden aan de tijdelijke regeling die op 1 januari van start gaat, en aansluitend moet er een wetsvoorstel liggen vóór 1 maart in de Tweede Kamer.

Klijnsma heeft laten weten dat een wettelijke regeling niet meer op 1 januari 2015 in kan gaan, maar een jaar later op 1 januari 2016. Tot 1 januari 2016 kan een tijdelijke regeling gelden, waar 41 miljoen euro voor beschikbaar is.

Momenteel moeten Zelfstandige Zonder Personeel eerst hun pensioenregeling op eten als ze problemen krijgen. De Coalitie heeft daar samen met de bevriende partijen een oplossing voor gemaakt, dan hoeven Zelfstandigen Zonder Personeel niet hun pensioen op te eten. Het wetsvoorstel zou op 1 januari moeten in gaan, maar dat zal dus later worden.

D66, SP en VVD zijn niet tevreden over de invoerdatum, en ze willen dat Klijnsma 1 maart als uiterste datum aanhoud.

Pensioenpremie ABP 2 procent omlaag

In 2015 gaat de pensioenpremie bij ABP 2 % omlaag, dat betekend dat de premie van 21,6 % naar 19,6 % gaat, dat is door ABP te kennen gegeven. Verder worden de pensioenen niet geindexeerd, en dat komt weer omdat de dekkingsgraad te laag is.

Dekkingsgraad ABP

Op 31 oktober stond de dekkingsgraad bij ABP op 102,3 % en dat is te laag, het minimale percentage is 105 %, om te kunnen voldoen aan de eisen betreffende de uitbetaling van de uitkeringen. Vrees voor kortingen op de pensioenen is vanaf 2015 niet meer nodig, want 2015 is een overgangsjaar en dus geen kortingen, maar indexeren is er ook niet bij in 2015.

ABP heeft 2,8 miljoen deelnemers en is het pensioenfonds voor overheid en onderwijs.

Dat de premie omlaag gaat maakt dat er 1 % minder van het salaris naar pensioen gaat, dus minder opbouw, maar wel ongeveer 1 % meer koopkracht voor werkenden.

Behandeling pensioenregels door Senatoren

De Senatoren in de Eerste Kamer zouden nog dit jaar de nieuwe pensioenplannen moeten behandelen, dan kan de nieuwe pensioenwetgeving ingaan op 1 januari 2015. Als de plannen niet in behandeling komen, en dus niet kunnen ingaan op 1 januari 2015, dan zullen veel pensioenfondsen weer moeten gaan korten op hun uitkeringen. Daarnaast zullen er premie´s verhoogd moeten worden om te kunnen voldoen aan de huidige eisen.

Behandeling pensioenplan

De Eerste Kamer maakt dinsdag uit wanneer het nieuwe pensioenplan in stemming komt, de Tweede kamer is al akkoord gegaan met de nieuwe plannen, in de tussentijd hebben pensioenfondsen al flinke kritiek geuit op de plannen.

Doel van het nieuwe pensioenplan is dat de pensioenfondsen hogere buffers dus hogere waarborg bieden, en dat bij beweging op de internationale markten niet elke keer gekort moet worden op de uitkeringen.

De pensioenfondsen zijn van mening dat de plannen te streng zijn, en dat de komende jaren al helemaal niet tot indexeren gekomen kan worden.

Kortingen op pensioenen

Als de nieuwe plannen niet doorgaan zal het regelmatig tot kortingen op de uitkeringen komen, dan zullen de fondsen gedwongen worden om de premie´s te verhogen. De vakbonden hebben opgeroepen om voorlopig nog niet te stemmen over de nieuwe pensioenplannen, deze tip is gegeven aan de leden van de Eerste Kamer.

Pensioenfondsen hebben goede rendementen

Pensioenfondsen in Nederland hadden in de maand november goede rendementen, de gemiddelde dekkingsgraad ging naar 109 %, dat is een stijging van 2 % in vergelijking met de maand oktober. De stijging van de beurzen was een van de belangrijkste oorzaken.

Stijgende rendementen pensioenfondsen

Rendementen bij pensioenfondsen stijgen door rente daling in de obligatieportefeuille, rendementen in obligaties stegen 3,4 %. Daarnaast stegen de aandelenkoersen met 2,1 %, en vastgoed was ook positief wat een totaal resultaat gaf van 2,7 %.

De verplichtingen van de fondsen steeg met 1,4 %.

Vanaf 1 januari is de dekkingsgraad geen toetsingspunt meer, de beleidsdekkingsgraad wordt dan het toetsingspunt, dat is de gemiddelde dekkingsgraad van de laatste 12 maanden.

Pensioenfederatie vreest voor premieverhoging

 

De pensioenfederatie vreest voor premieverhoging door pensioenfondsen nadat de nieuwe pensioenplannen zijn ingegaan op 1 januari 2015. De premies zijn al vastgesteld voor 2015, het is dan ook niet te doen om deze te wijzigen. De nieuwe plannen moeten er voor zorgen om hogere buffers te krijgen, als de plannen niet ingaan dan geeft dat onzekerheid bij pensioenfondsen. In 2015 hoeven de premies niet verhoogd te worden, maar als de plannen niet ingaan op 1 januari, dan geeft dat problemen. Dan gelden de oude regels en die geven aan dat de premies hoger moeten, en dat de uitkeringen gekort moeten worden.

Bezwaren tegen pensioenplan

Het behandelen van de nieuwe plannen kan in de Eerste Kamer nog voor problemen zorgen, zelfs bij de regeringspartijen zijn nog vragen over de plannen. De zorgen die spelen zijn dat pensioenfondsen voorlopig niet meer kunnen of mogen indexeren.

Zelf heeft de pensioenfederatie ook kritiek op de plannen, en vraagt de Eerste Kamer om het wetsvoorstel van deze plannen in 2014 te behandelen. Ook hoopt men dat er nog wat wijzigingen in kunnen worden opgenomen. Eventueel zou de datum van 1 februari 2015 ook een alternatief zijn, maar wenst zeker geen premie verhoging in 2015.

Meer investeringen in hypotheken door pensioenfondsen

In totaal 3 pensioenfondsen uit Nederland investeren ruim 750 miljoen euro via de Munt hypotheken, dat is een nieuwe hypotheekaanbieder. Dat zijn het spoorwegpensioenfonds (SPF), het pensioenfonds TNO (TNO) en het Stichting Pensioenfonds Openbaar Vervoer (SPOV).

In het afgelopen jaar werd in de maand september ook al gemeld dat er drie namen van pensioenfondsen waren. Toen was de ambitie om binnen enkele jaren een bedrag van ruim 3 miljard euro van pensioenfondsen op te halen, dat bedrag is nu verhoogd naar 5 miljard euro.

Munt Hypotheken

De directeur van Munt Hypotheken Jeroen Looman, denkt dat door de goede rendementen en het beperkte risico, er grote interesse is voor deze investering. Daarnaast zijn pensioenfondsen heel geschikt om investeringen te doen in de Nederlandse Economie voor langere termijn.

De NII

Verleden jaar werd de Nationale InvesteringsInstelling opgericht door minister Kamp van Economische Zaken. Dit Orgaan moet het voor pensioenfondsen en verzekeraars makkelijker maken om investeringen te doen in Nederland. Investeringen in de zorg, mkb, onderwijs, woningbouw, infrastructuur en duurzame energie moeten zo meer en makkelijker te doen zijn. In dit project doet NII geen eigen investeringen, en het project is ook open voor investeringen uit het buitenland.

 

Als ZZP-ers nu direct aanvullend pensioen regelen : Klik hier

Nu direct mijn pensioen jaar ruimte bereken : Klik hier

Permanente koppeling naar dit artikel: http://mijnpensioenoverzicht.org/nieuwe-pensioen-plannen/

Geef een reactie

Your email address will not be published.