jun 03

Mijnpensioenoverzicht: mijn pensioenoverzicht juni 2013 update informatie over pensioenen

Oplossing gevonden voor de pensioenaftrek, lagere pensioenen voor vrouwen dan voor mannen, dekkingsgraad van de pensioenfondsen te laag begin mei. Akkoord met sociale partners. Miljarden tegenvaller !

mijn pensioen overzicht

Mijnpensioenoverzicht: mijn pensioenoverzicht juni 2013 update informatie over pensioenen

 1. Goede oplossing voor pensioenaftrek gevonden door werknemers en werkgevers. de bedoeling is om aftrekbaarheid van het pensioenpobouwsysteem niet zo hard te verlagen.
 2. Lagere pensioenen voor vrouwen dan voor mannen, de pensioenen voor vrouwen zijn gemiddeld 40 % lager dan bij mannen, in de Europese Unie is het gemiddelde 39 % dus nederland zit bij de slechtere landen in Europa.
 3. Te lage dekkingsgraad bij pensioenfondsen per eind mei, het dekkingsgraad percentage zit 1 procent onder de limiet van 105 %, 104 % is dus te laag.
 4. Pensioenverlaging duidelijk weergegeven door pensioenfondsen
 5. Kabinet moet duidelijker zijn over pensioenopbouw en pensioen gevolgen
 6. Pensioenplan akkoord met sociale partners.
 7. Miljarden tegenvaller voor pensioenfondsen
 8. Gooi de pensioenpremie omlaag
 9. Miljarden tegenvaller niet waar
 10. Kabinetsplan voor opbouwpensioen te verlagen afgewezen
 11. Tweede kamer akkoord met pensioenwet

Nu direct mijn pensioen jaar ruimte bereken : Klik hier

Goede oplossing gevonden voor pensioenaftrek

Aftrekbaarheid van de pensioenopbouw zal volgens het nieuwe regeerakkoord verminderen van 2,25 % naar 1.75 %, daarmee kan volgens het kabinet ook voldoende pensioen opgebouwd worden.

Werkgevers en werknemers wensen het percentage op 2.00 % te houden, een overgangsregeling betreffende de prepensioenen zou een meevaller van 850.000.000 met zich meebrengen, en met de 250.000.000 die de overheid beschikbaar stelt. Daarmee zou het percentage op 2 % gehouden kunnen worden, de partijen zijn er echter nog niet uit, omdat het kabinet verwacht dat de meevaller van 850.000.000 lager zou kunnen uitvallen, daarnaast stellen ze ook dat meevaller niet mogen worden meegenomen in lopende zaken.

Lagere pensioenen voor vrouwen dan voor mannenHet blijkt zo te zijn volgens de Europese Commisie in Brussel dat vrouwen veel minder pensioen krijgen in Nederland dan mannen, en het scheelt nog niet zo weinig ook want het percentage ligt 40 % lager dan bij de mannen, en dat zijn schokkende feiten volgens de Europese Commisie.Nederland hoort hier bij de slechtere landen in Europa, want het gemiddelde ligt op 39 %, dus de meeste landen doen het heel wat beter. Duitsland en Luxemburg hebben de grootste verschillen respectievelijk 44 % en 47 % en zijn daarmee de slechtste landen in de EU, daarnaast zijn Estland en Slowakije met 4 % en 8 % de beste landen in de EU.Oorzaken zijn dat vrouwen minder uren werken, dat vrouwen gemiddeld minder verdienen en het hebben van een baan ligt bij vrouwen lager.

Vrouwen worden gestraft

Vrouwen worden ook deels gestraft omdat ze kinderen hebben, een Nederlandse moeder die gepensioneerd is, en twee kinderen heeft gemiddeld 32 % minder pensioen en met drie kinderen 30 % minder pensioen.

Uitzondering zijn de vrouwen die geen kinderen hebben, die hebben 6 % meer pensioen dan mannen, dit is zeer afwijkend in vergelijking met de EU.

Te lage dekkingsgraad bij pensioenfondsen eind mei

De beurs is weer wat gedaald en de pensioenfondsen melden dat de dekkingsgraad weer te laag is, de dekkingsgraad limiet van 105 % wordt op 1 procent na niet gehaald, dus eind mei was de dekkingsgraad 104 %. In vergelijking met eind april toen de dekkingsgraad 107 % was, is deze nu dus 3 % lager op 104 %.

Pensioenfondsen moeten aan de dekkingsgraad voldoen omdat het anders problemen kan geven in de toekomst zodat de uitkeringen in gevaar komen. Eind april was 107 % nog redelijk goed, maar nu is het weer te weinig. De afname zou ook een weinig aan de rekenrente kunnen liggen.

Mijns inziens is de rust nog niet terug op de pensioenmarkt, en er mag weinig gebeuren op de beurzen of de schrik zit er weer in.

Pensioenverlaging duidelijk weergegeven door pensioenfondsen

De pensioenfondsen die per 1 april een korting op de pensioenen moesten melden hebben dit duidelijk en correct doorgegeven voor de aangegeven datum. Dit melden bronnen van de AFM dat is de Autoriteit Financiële Markten in Nederland.

Op tijd werden de Brieven ontvangen en deze waren voldoende duidelijk voor de pensioenontvangers.

Kabinet moet duidelijker zijn over pensioenopbouw en pensioen gevolgen

De regering moet duidelijker zijn als het over de pensioenopbouw gaat, er blijkt namelijk dat de nieuwe plannen flinke gevolgen hebben voor jongeren. P. Omzigt en het verbond van verzekeraars laten dit weten.

Dalingen pensioen voor jongeren

Uit berekeningen komt naar voren dat toekomstige pensioenen voor jongeren wel tot 30 % lager kunnen uitvallen. Dat de pensioenleeftijd in 2059 zelf tot 71,5 jaar naar boven gaat helpt niet om dat te verminderen.

De pensioenleeftijd gaat naar 71,5 jaar

Dat de pensioenleeftijd naar 71,5 jaar gaat zou in de toekomst de pensioenen moeten behoeden voor kortingen, maar volgens mij zit het in het pensioensysteem flink mis want er komt te veel nieuws naar buiten over dit onderwerp. Als deze leeftijd naar boven wordt bijgesteld dan gaan er als maar meer mensen niet van pensioen kunnen genieten. Als het allemaal zo door gaat zullen de pensioenen halveren. Vooral jongere generaties zullen door de nieuwe pensioenplannen flink worden getroffen.

De hoogte van het pensioen

Het is al tijden de doelstelling om pensioenen tot 70 procent van het eindloon te doen komen, de regering heeft deze drempel flink lager gemaakt. Zonder enige discussie is het pensioen dus voor jongere generaties veel lager.

% van pensioenpremie die belast mag worden omlaag

Het kabinet gaat het percentage van de pensioenpremie waar belasting over betaald moet worden, dat zal de regering een flinke voordeel post opleveren. Deze maatregel zorgd ook voor minder pensioenopbouw.

Over dit percentage zijn de onderhandelingen nog bezig.

Pensioenplan overeenkomst met sociale partners

Tussen kabinet en werknemers en werkgevers is een overeenkomst tot stand gekomen over de aftrekbaarheid van onze pensioenopbouw, maar de sociale partners willen nog meer. het is echter nog geen definitief akkoord. In de overeenkomst gaat het percentage van de pensioenpremie omlaag zou gaan van 2,25 % naar 1,75 procent, daar haalt het kabinet dan meer belastinginkomsten mee op, in de nieuwe overeenkomst is het percentage gesteld op 1,85 % het doel is 2,00 %. De belasting meevaller is zodoende geen 2,9 miljard euro per jaar vanaf 2017, maar zal nu dus iets lager uitvallen.

Pensioenen opbouw lager 

Werknemers en werkgevers vinden de plannen die het kabinet wil doorvoeren niet goed, de maatregel gaat er voor zorgen dat er minder pensioen wordt opgebouwd, raad van state is het hier mee eens. Dit kan er voor zorgen dat starters die nu net begonnen zijn met opbouw een veel lager pensioen opbouwen.

Sociale partners willen dus naar 2 % echter het kabinet ziet geen ruimte.

Miljarden tegenvaller voor pensioenfondsen

Voor een grote groep 50 en 60 plussers ontbreekt de financiering. De beloften werden gemaakt in 2005. Deze groep heeft pensioentoezeggingen gekregen die werden betaald uit de collectieve pensioen pot. Sinds de crisis mag dit niet meer, en moet dit gewijzigd worden.

Het blijft dus voorlopig zwaar weer op de pensioenmarkt. En de onduidelijkheid viert hoogtij. Maar dat er nog veel tegenvallers gaan komen is wel zeker.

Hakken in de pensioenen niet aanvaardbaar voor FNV

Mogelijk krijgen toekomstige pensioengerechtigden veel te weinig pensioen. Het pensioen snoeien van het Kabinet gaat grote groepen met tekorten opzadelen.

Mogelijkheden voor goede pensioenen worden snel kleiner. De opbouw zal veel lager worden door de plannen van het Kabinet.

Vooral de jongsten die nu werken zullen later zwaar getroffen worden. De berekeningen van nu tonen dit aan. De huidige pensioen ontvangers zit heerlijk te genieten en maken geld op voor de toekomstige generatie !

In berekeningen gaat het Kabinet nog steeds uit dat 70 % van het laatst verdiende loon wordt gehaald. Dat is echter volgens de AFM helemaal niet meer mogelijk. Dus de berekeningen zijn gebaseerd op lucht.

De berekeningen houden rekening met volledige bijstelling voor inflatie. Maar dat is al jaren niet gebeurd. Dus rekenen met wat je niet hebt is lucht !

Gooi de pensioenpremie omlaag

 In de tweede kamer is een meerderheid die de pensioenpremie omlaag wil hebben. Werknemer hebben zo meer te besteden. Langer doorwerken bij 65 jaar heeft ook minder geld nodig.

Persoonlijk vraag ik mij af waar al het geld gebleven is :

 • Langer doorwerken na 65 jaar
 • Straks tot 70 jaar
 • Meer premie betalen
 • Minder pensioen ontvangen
 • Kortingen op uitkering
 • Stijgende beurs

En nog is het één klaagzang bij de pensioenfondsen. Te kort te weinig en alles is op. Hoe bestaat het ?

Miljarden tegenvaller niet waar

Van een miljarden tegenvaller bij de pensioenfondsen is geen sprake. De tegenvaller zou komen door werknemers die vervroegd uittreden. Wel kunnen er enige oneffenheden zijn. Maar grote problemen zijn er niet, dat heeft Olaf Sleijpen die directeur pensioenen is bij de Nederlandse Bank medegedeeld.

Pensioenoverleg levert voor als nog niets op

Voor als nog is het pensioenoverleg niet gelukt. Het overleg is dus gestopt zonder oplossing of overeenkomst. De sociale partners wensen een beter stabielere pensioen opbouw, de regeringspartijen willen het percentage naar 1,75 laten gaan. Dit is het percentage van de pensioen opbouw, de sociale partners willen uiterlijk naar 2 %. Op de plannen van de regering komt van alle kanten kritiek.

Kabinetsplan voor opbouwpensioen te verlagen afgewezen

Het plan om de opbouw van pensioenen te verlagen is door de oppositiepartijen afgewezen, zij vinden dat er te veel naar de sociale partners wordt geluisterd. Het Kabinet heeft echter de oppositie nodig om het plan door de eerste Kamer te krijgen.

Tweede kamer akkoord met pensioenwet

Door de nieuwe pensioenwet hoopt het Kabinet dat een lagere pensioenopbouw de premie’s zal verlagen. Echter daar is geen enkele reden of toezegging voor gedaan.

Door dat er geen toezeggingen zijn gedaan, gaan jongeren de klappen opvangen, al er dus geen premie verlagingen komen.

Daarnaast is het nog maar de vraag of deze wet door de Eerste kamer komt.

Zelf bouw ik pensioen op bij : Klik hier voor de website

 

Als ZZP-ers nu direct aanvullend pensioen regelen : Klik hier

 

Nu direct mijn pensioen jaar ruimte bereken : Klik hier

Permanente koppeling naar dit artikel: http://mijnpensioenoverzicht.org/mijnpensioenoverzicht-3/

Geef een reactie

Your email address will not be published.