okt 18

Mijn pensioenoverzicht: mijn pensioenoverzicht oktober 2013 update informatie over pensioenen

Oktober 2013 mijn pensioenoverzicht nieuws en aanvullingen : 2015 pensioenpremies omhoog, belasting op pensioen eerder, en CDA tegen pensioenplannen !! Alle info van deze maand !

mijnpensioenoverzicht

Mijn pensioenoverzicht: mijn pensioenoverzicht oktober 2013 update informatie over pensioenen

  • Verhoging pensioenpremies 2015
  • Belasting op pensioenen eerder
  • CDA niet akkoord met pensioenplannen
  • Irritatie bij de oppositie door weekers
  • Pensioenplan moet herzien worden door het Kabinet
  • Pensioenen lager premie lager
  • Bijna voldoende dekkingsgraad bij pensioenfondsen
  • Betere tijden voor pensioenfondsen dekkingsgraden worden beter
  • Geen reden tot juichen zegt de pensioenfederatie
  • Sociale werkplaatsen bedreigd met pensioen te kort

Nu direct mijn pensioen jaar ruimte bereken : Klik hier

Verhoging pensioenpremies 2015

Pensioenadviseur Mercer geeft aan dat in 2015 14 procent meer pensioenpremie zal worden betaald. De regeringspartijen gaan uit van een verlaging van de pensioenpremie, en verlagen het percentage voor de pensioenopbouw van 2,25 % naar 1,75 %, dat zou fors lagere pensioenpremies moeten geven.

Nieuwe pensioenafspraken tussen de pensioenfondsen en de pensioendeelnemers in 2015, zullen er voor zorgen dat de premies zullen stijgen. De keuze tussen een reëel en een nominaal contract. Bij een reëel contract worden de pensioenen geïndexeerd en is koopkracht behoud veel beter.

Belasting op pensioenen eerder

Het vooruit schuiven van belastingheffing kan de Staat 36 miljard euro opleveren. Nu belastingheffen in plaats van bij de pensioen uitkering zou dus een flink bedrag kunnen opleveren. Deze extra belastingen zouden de Staat helpen de economie en de begroting op orde te krijgen.

Nu is het dus zo dat elke Nederlander die voor pensioen sparen, pas bij de eerste uitkeringen belasting moeten betalen.

Daarnaast is het een goed idee om opgespaarde vakantiedagen op te geven. Bij elkaar staan er 16 miljard euro aan opgespaarde vakantiedagen. Deze bedragen drukken flink op de balans van een onderneming. Voorstel is om 6 miljard uit vakantiedagen op te geven en zodoende een flink bedrag op te halen. Veelal worden deze dagen niet gebruikt, aangeven aan werknemers dat de economie er beter van wordt, zou hun begrip daarvoor krijgen denkt men.

CDA niet akkoord met pensioenplannen

CDA tegen pensioenplannen in de eerste kamer. De verlaging van de pensioenopbouw zal CDA niet steunen, en de partij wil dat het plan ingetrokken wordt. Het CDA zal definitief afhaken als en dat heeft tot gevolg dat de regering geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer.

Het CDA is dus niet te spreken over de pensioenplannen, maar daarnaast zien ze het doel van het Kabinet vervagen. Het Kabinet heeft gewoon geld nodig en haalt dat overal weg.

Irritatie bij de oppositie door weekers

Irritatie bij de leden van de oppositie in de Eerste Kamer, de staatsecretaris begon rustig het debat en de vragen te beantwoorden maar daar waren de oppositie partijen in de Eerste Kamer niet opgesteld. Constructief overleg was brood nodig maar een herhaling van zetten deed zich voor.

Pensioenplan moet herzien worden door het Kabinet

De geïrriteerde oppositie in de Eerste Kamer geeft het Kabinet meer tijd om pensioenplannen in beraad te nemen. Dit omdat er geen meerderheid voor de plannen was. Het is voor het Kabinet van groot belang om in de Tweede kamer een meerderheid te realiseren die ook in de Eerste Kamer voldoende is.

De oppositie ziet vooral bij jongeren en jonge ouderen problemen komen bij de opbouw van pensioen. Deze groepen zullen niet voldoende pensioen opbouwen. Het CDA en de SP waren heel erg kritisch.

Het als maar herhalen van de plannen werd door de Eerste Kamer als irritant ervaren.

Ook beschuldigde de oppositie het Kabinet van weinig inzicht en visie, om met zo een pensioenplan te komen.

Gedoog partijen in de Tweede en Eerste Kamer

VVD en PVDA hebben in de Tweede Kamer een meerderheid, maar in de Eerste Kamer maar 30 zetels van de 75 zetels, een minderheid dus. Het Kabinet onderhandeld met D66, SGP, CU en GroenLinks om ook in de Eerste Kamer een meerderheid te krijgen.

Pensioenen lager premie lager

Wanneer werkmensen minder pensioen opbouwen dan is het logisch dat er ook minder pensioenpremie betaald moet worden. Pensioenfondsen waarschuwen echter dat dat niet zo zal zijn, en beschuldigen het Kabinet dat het alleen bedoeld is om snel geld te besparen.

Met de verlaging van 2,15 % naar 1,75 % van het loon, zal de gemiddelde werknemer geen 70 % van het gemiddelde loon verdienen

Pensioenfondsen zijn er voor om twee pensioenregelingen in te stellen, de ene met weinig risico en de andere met meer risico. Dan kunnen mensen kiezen welke regeling ze zelf willen en weten dan ook wat hun later toe zal komen.

Bijna voldoende dekkingsgraad bij pensioenfondsen

In augustus is de dekkingsgraad van pensioenfondsen op 104 % uitgekomen, dat maakte de Nederlandse Bank bekend. In juni was dat getal nog 102 %. Nu hadden 131 fondsen een lagere dekking dan vereist, de DNB houd 290 fondsen in het oog ! Weer 37 fondsen staan er beter voor dan in juni. Om goed te zijn moet 105 % gehaald worden. Per augustus waren 4,2 miljoen actieve deelnemers en 2,1 miljoen mensen met pensioen, nog geconfronteerd met te lage dekkingsgraad.

De Nederlandse Bank zegt dat de stijging een gevolg is van hogere aandelenkoersen, maar ook de renteontwikkeling is positief geweest voor de betere dekkingsgraad. Aandelenkoersen stegen 2,3 % wereldwijd, en de AEX steeg bijna het dubbele tot 5,3 %.

Betere tijden voor pensioenfondsen dekkingsgraden worden beter

Het derde kwartaal laat betere dekkingsgraden zien voor pensioenfondsen, de aandelenbeurzen en de hogere rente zijn de oorzaak. Maar ondanks dat nog geen garantie voor volgende jaren dat de pensioenen niet gekort worden.

Alleen BPFBouw het bouwvakkers pensioenfonds weet dat het de pensioenen niet gaat verhogen, de dekkingsgraad bij dit fonds steeg tot 109,7 % daar 105 % de limiet is. Aandelenmarkten die stijgen zorgen voor deze opleving.

Ook ABP positief over de dekkingsgraad die eind 3e kwartaal nu 103,3 % is, Eind tweede kwartaal was deze nog 97,1.

Zorg & Welzijn steeg tot 107 % van 101 %, als dat op 31 december nog zo is dan kan indexeren mogelijk worden.

PME  het pensioenfonds van Metalektro staat op 101,9 %, dus heeft nog 3,1 % te gaan voor een goede dekkingsgraad.

PMT Metaal & Techniek heeft een percentage van 101,5 en zit dus nog ver van een goed resultaat.

Geen reden tot juichen zegt de pensioenfederatie

De pensioenfederatie geeft een waarschuwing om nog niet te hard te juichen. Beurzen zijn zeer grillig en koersen gaan snel naar boven en naar beneden. De beurzstanden van 31 december bepalen of er pensioenkortingen komen.

Dus als de beurs op 31 december rond 382 zit dan blijft het verhaal zoals het nu is. Staan de beurzen hoger dan zullen alle kortingen van de baan zijn, te denken aan standen van AEX 390 of hoger

Lagere beurzen van AEX 380 en lager zullen flinke kortingen eisen.

Sociale werkplaatsen bedreigd met pensioen te kort

Doordat de regering de sociale werkplaatsen wil sluiten, zal het Pensioenfonds voor Werk en Integratie geen nieuwe deelnemers krijgen. Het pensioenfonds zal dan ook langzaam aan in grote problemen komen. Omdat er geen nieuwe deelnemers meer kunnen bij komen zal de binnen komende geldstroom opdrogen, maar de uitgaande stroom blijft bestaan. Dat zal de komende tijd een half miljard euro te kort opleveren. Meer premie is de oplossing en wel tot 40 % meer premie betalen. Dat is eigenlijk onmogelijk volgens de vakbonden.

Advies voor een goed pensioen : neem zelf maatregelen en open een beleggingsrekening.

Als ZZP-ers nu direct aanvullend pensioen regelen : Klik hier

 

Nu direct mijn pensioen jaar ruimte bereken : Klik hier

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://mijnpensioenoverzicht.org/mijn-pensioenoverzicht-3/

Geef een reactie

Your email address will not be published.