sep 16

Mijn pensioenoverzicht: mijn pensioenoverzicht september 2013 update informatie over pensioenen

September 2013 mijn pensioenoverzicht nieuws en aanvullingen : pensioenplannen en alles wat in het nieuws kwam in deze maand, het Kabinet en ons pensioengeld !!

Pensioenfonds

Mijn pensioenoverzicht: mijn pensioenoverzicht september 2013 update informatie over pensioenen

 • Het sneuvelen van de pensioenplannen door de senaat
 • CDA houd deur nog steeds open voor Kabinetsplannen
 • Nog steeds te lage dekking voor de pensioenfondsen
 • Kabinet ontvangt alternatief plan van de pensioenfederatie
 • De Nederlandse Bank steunt pensioen hervormingsplan
 • Premier Mark Rutte verwacht steun voor het nieuwe pensioenplan
 • Ambtenaar 2 procent meer koopkracht door pensioenakkoord
 • ABP en de nieuwe pensioenplannen
 • Hypotheekfinanciering uit pensioenen het kabinet is voor
 • Daling dekkingsgraad pensioenfonds PostNL
 • Pensioenfondsen hebben minder vermogen

Nu direct mijn pensioen jaar ruimte bereken : Klik hier

Het sneuvelen van de pensioenplannen door de senaat

De oppositiepartijen in de 1e kamer D66 en CDA zijn heel kritisch ten opzichte van de uitholling van het pensioenstelsel, de nieuwe plannen zullen niet door de 1e Kamer komen. In de 2e Kamer heeft het Kabinet een meerderheid maar niet in de Senaat dus de 1e kamer. Andere oppositiepartijen staan al helemaal niet aan te schuiven om de plannen te steunen.

De pensioenplannen voorzien in een beperking van 1,85 % van het brutoloon, dat maakt dus dat er een lagere pensioenopbouw komt, wat weer wordt gecompenseerd door langer te werken dan 65 jaar. Dit plan zou 3 miljard opleveren.

CDA houd deur nog steeds open voor Kabinetsplannen

Dat het CDA kritisch is lijkt bekend maar dat houd niet in dat de deur dicht geslagen is. De pensioenopbouw gaat van 2,25 % van het bruto loon naar 1,85 %, dus minder pensioenopbouw. Het Kabinet neemt aan dat er lagere premies komen en dat scheelt dan weer 6 miljard. Wat voor de schatkist 3 miljard opbrengt.

Deze plannen werden in de Tweede Kamer aangenomen door de regeringspartijen. Alle oppositiepartijen waren tegen. Bij een zelfde resultaat in de Eerste Kamer gaat het plan niet door.

Belangrijkste bezwaren van het CDA

 • Het CDA gaat er niet van uit dat de pensioenpremies lager zullen worden, omdat pensioenfondsen al enige tijd problemen hebben en zelfs de premies zijn gestegen.
 •  Nu snel 3 miljard cashen houd in dat in volgende jaren er minder binnenkomt.

Nog steeds te lage dekking voor de pensioenfondsen

Afgelopen maand wederom geen goede positie voor de pensioenfondsen. Ook in de maand augustus was de dekking voor de pensioenfondsen te laag. Het percentage kwam op 104 %, dus nog 1 procent te laag. Over ongeveer vier maanden moet het percentage op 105 procent staan. Mocht dat niet zo zijn dan zullen er weer kortingen volgen.

Dekkingsgraad en de rekenrente

Met dank aan de lichte stijging van de rekenrente is de dekkingsgraad het zelfde gebleven.

Kabinet ontvangt alternatief plan van de pensioenfederatie

Het Kabinet moet volgens de pensioenfederatie af van het nieuwe pensioenplan. De strengere eisen voor pensioenfondsen. Aanpassen van de uitkeringen aan de inflatie mag alleen als zeker is dat dat in de toekomst ook is uit te voeren. ook mogen er verschillende risicosystemen worden gekozen door pensioenfondsen.

Meer risico houd in minder garanties kunnen bieden. Het oude systeem is minder risico en weinig korten. Maar als er gekort moet worden is het fors. De pensioenfederatie wenst 1 systeem. Met de nieuwe pensioenplannen is de discussie nog niet voorbij, maar ook de problemen zijn helemaal nog niet weg. Het is verschuiven van geld van de toekomst naar het heden : dus meer problemen in de toekomst.

De Nederlandse Bank steunt pensioen hervormingsplan

DNB is akkoord met plannen voor het pensioenstelsel te hervormen. Het stelsel wordt zo beter bestand tegen financiele schokken en is stabieler dan voorheen. Ook wenst de DNB een snelle aanpak om zo het vertrouwen in de pensioenen en de pensioenmarkt te herstellen.

Premier Mark Rutte verwacht steun voor het nieuwe pensioenplan

Premier Rutte verwacht geen problemen in de Eerste Kamer om de plannen voor het nieuwe pensioenstelsel er door te krijgen. vrijdag heeft Rutte dat laten weten in de wekelijkse persconferentie. Er zijn gesprekken met alle partijen en die zullen tot de nodige stemmen komen, zodat het plan er door zal komen. Het verlagen van het percentage van het brutoloon, wat voor het pensioensparen is bestemd, gaat van 2,25 % naar 1,75 %. Deze verlaging vindt de oppositie te veel.

Ambtenaar 2 procent meer koopkracht door pensioenakkoord

Volgend jaar 2 % meer koopkracht voor ambtenaren door akkoord pensioenaanspraken en premies. Maandag 16 september is het akkoord tot stand gekomen tussen vakbonden en de overheid. Vanaf 2014 later pensioen ontvangen zorgt voor een daling van de pensioenpremies van 25,4 % naar 21,6 %. Het akkoord is voor de overheid en onderwijs personeel, militairen vallen hier buiten.

De gemiddelde Nederlander gaat 0,5 % in koopkracht achteruit, nieuwe koopkracht cijfers met dit akkoord er in verwerkt komen pas begin volgend jaar (2014).

Ook staan deze afspraken buiten de nieuwe plannen voor het pensioenstelsel, die binnenkort door de Eerste Kamer zouden moeten komen.

ABP en de nieuwe pensioenplannen

ABP denkt dat bij de nieuwe pensioenplannen de premies juist zullen stijgen. ABP wenst daarnaast een vast getal voor de rekenrente.

Hypotheekfinanciering uit pensioenen het kabinet is voor

Nederlandse pensioenfondsen mogen geld steken in de Nederlandse hypotheekmarkt. Ook moeten bedrijven kunnen participeren op de Nederlandse huizenmarkt, zowel binnenlandse als buitenlandse bedrijven moeten d.m.v. obligaties kunnen participeren.

Hypotheekfinanciering en de hypotheekrente

Er zou een bedrag van 50 miljard de Nederlandse huizenmarkt en hypotheek markt op stromen. Dat zou de hypotheekrente met 0,5 % kunnen doen dalen.

De EU moet wel toestemming geven omdat het nu als verkapte ongeoorloofde staatssteun zou kunnen gezien worden.

Daling dekkingsgraad pensioenfonds PostNL

In de maand augustus is de dekkingsgraad van het PostNL pensioenfonds gedaald. Dit na de stijging in de maand juli. Negatief beleggingsresultaat is de oorzaak ! Na eerst in juli 103,3 % nu in augustus 102,8 %, haalt het de limiet van 105 % dus niet.

Pensioenfondsen hebben minder vermogen

Nadat eind vorig jaar het vermogen van pensioenfondsen in Nederland boven de 1 biljoen uit kwam, om daarna nar 1.027 miljoen te gaan is deze stijging niet door gegaan. Momenteel blijkt het vermogen rond de 996 miljard te zitten.

Deze daling wordt toegeschreven aan lagere koersen van aandelen, derivaten en deelnemingen.

Huhm huhm : de aandelenbeurzen staan in Nederland op het hoogstepunt sinds jaren, soms snap ik er helemaal niks van.

Als ZZP-ers nu direct aanvullend pensioen regelen : Klik hier

 

Nu direct mijn pensioen jaar ruimte bereken : Klik hier

Permanente koppeling naar dit artikel: http://mijnpensioenoverzicht.org/mijn-pensioenoverzicht-2/

Geef een reactie

Your email address will not be published.