nov 02

Info pensioen: dekkingsgraad de pensioenpremie en de keuzevrijheid

Keuzevrijheid voor pensioenen de toekomst, pensioenpremie´s veel lager, lagere pensioenpremie voor jongeren en dekkingsgraad lager in februari.

mijnpensioenoverzicht

Info pensioen: dekkingsgraad de pensioenpremie en de keuzevrijheid

  • De betrokkenheid van de consument bij pensioen verhogen door keuzevrijheid
  • De Pensioenpremies zijn bijna 2 miljard verlaagd
  • Pensioenpremie omlaag voor jongere werknemers
  • Dekkingsgraad hoger bij pensioenfondsen in februari

De betrokkenheid van de consument bij pensioen verhogen door keuzevrijheid 

Werknemers krijgen een beperkte individuele keuzevrijheid in het nieuwe pensioenstelsel, dat wil het platform ‘Wijzer in geldzaken’. Maandag stelt deze organisatie dit in een advies aan het ministerie van Sociale Zaken.

De bedoeling is dat voor werknemers het pensioensparen wel verplicht zal blijven, maar dat het voor hen wel mogelijk is om individuele keuzes te maken. Volgens de organisatie is het niet goed om het kiezen te complex te maken en om teveel keuzemogelijkheden te hebben,want dit maakt het daadwerkelijk keuzes maken voor veel mensen moeilijk. Met de invoering van beperkte keuzemogelijkheden verwacht het platform dat ook de betrokkenheid van werknemers groter zal worden.

Mogelijkheid om uit te stappen uit pensioen 

Acht procent van alle werknemers bouwen geen pensioen op in een werknemerspensioenregeling, hierover maakt zich ‘Wijzer in geldzaken’ zorgen. Voor deze werknemers is een pensieonsregeling niet verplicht, het opbouwen van een pensioen ligt er bij deze mensen aan of er tussen een pensioenuitvoerder en hun werkgever afspraken hierover zijn gemaakt.

Door bijna 15 procent van de zelfstandige ondernemers wordt geen aanvullend pensioen opgebouwt, dit is een groeiende groep ondernemers.

Wanneer personen uit deze beide groepen met pensioen gaan, dan is er kans op een grote terugval van hun inkomsten. Veel mensen zijn er voor om voldoende sparen te verplichten, andere mensen zijn er juist voor om de mensen zelf te laten kiezen, dat er dus keuzevrijheid zijn moet.

De organisatie ‘Wijzer in geldzaken’ wil een automatische pensioenopbouw aan het ministerie voorstellen, voor werknemers zonder verplichte pensioenregeling en voor zelfstandigen moet er dan de moglijkheid zijn om uit te stappen.

Ondersteuning voor de consument bij pensioenen

Ook wil het platform dat er online toepassingen komen, die de mensen over het verwachte pensioeninkomen kunnen informeren, ook moeten deze met persoonlijke gegevens verwerkte toepassingen kunnen helpen om keuzes te maken.

Dit zou voor veel mensen tot het voorkomen van financiële problemen en teleurstellingen bij de pensionering kunnen lijden.

Advies aan het ministerie van Sociale Zaken 

Het Nationale Pensiondialoog is de reden dat het platform ‘Wijzer in geldzaken’ het advies geeft.

In mei moet Staatssecretaris Jetta Klijnsma de hoofdlijnen vaneen nieuw pensioenstelsel presenteren, om zoveel mogelijk ideeën te verzamelen is onder andere het Nationale Pensioendialoog in het leven geroepen.

Als initiatief van het ministerie van Financiën is de organisatie ‘Wijzer in geldzaken’ tot stand gekomen. Het bestaat uit vertegenwoordigers uit diverse richtingen, zoals bijvoorbeeld de overheid, de financiële sector, het onderwijs, wetenschappers en ook voorlichtingsorganisaties zijn betrokken. De belangrijkste beweegredenen van het platform zijn om het algemene financiële bewustzijn te vergroten en het bevorderen van verantwoord financieel gedrag.

De pensioenpremies zijn bijna 2 miljard verlaagd

De werkende man en vrouw in Nederland betaald in 2015 2 miljard euro minder pensioenpremie dan in 2014, zodoende krijgen de werkenden de opbrengst van de premie verlaging in de schoot geworpen, want zij betaalden lagere premie´s De verlaging van de premie is hoger dan verwacht

De Nederlandsche Bank heeft bij 158 pensioenfondsen onderzoek gedaan naar de premies, dat zijn 89 % van de actieve deelnemers en 93 % van het totale premievolume. Bij 70 % van de deelnemers die actief zijn is het percentage verlaagd. Een kwart van de deelnemers heeft een gelijk gebleven percentage, en bij 6 % is het zelfs verhoogd. Deze verhoging kan dan weer ontstaan omdat betreffende fondsen een te lage dekkingsgraad hebben.

Pensioenpremie omlaag voor jongere werknemers

De pensioenpremie voor jongere werknemers in Nederland zou omlaag moeten, woensdag raadde de Europese Commissie dit de Nederlandse regering aan.

De verdeling van de risico’s en de kosten over de verschillende generaties zou verbeterd moeten worden volgens het Brusselse orgaan. Dit zou er toe leiden dat dat gezinnen meer geld overhouden, dit zou dan weer gebruikt kunnen worden op een manier dat de economie groeit.

Verhoging pensioenleeftijd 

De stapsgewijze verhoging van de pensioenleeftijd tot 67 jaar en de mogelijkheid om later de pensioenleeftijd nog aan te passen aan een verbeterde levensverwachting zijn wel tot tevredenheid van de Europese Commissie.

Ook over hervormingen in het bereik van aanvullende pensioenen is de commissie best te spreken. Hier gaat het bijvoorbeeld over beter financieel toezicht op pensioenfondsen.

Financiële schokken pensioensysteem

Inmiddels is het opvangen van financiële schokken van het pensioensysteem ook verbeterd, dit leidt er toe dat het minder vaak tot het korten van pensioenpremies komt. Al deze maatregelen zouden het pensioenstelsel al gesterkt hebben.

Ieder jaar krijgen lidstaten van de Europese Unie specifieke aanbevelingen van de Europese Commissie, vervolgens is het dan aan de nationale regeringen om deze dan ook te gebruiken. Als de situatie niet beter wordt kan de commissie uiteindelijk dwingender optreden.

Dekkingsgraad hoger bij pensioenfondsen in februari

In februari 2015 is de dekkingsgraad van de pensioenfondsen weer gestegen, de stijging van 3 procent van 103 % naar 106 % is een flinke stijging te noemen. Het onderzoeksbureau AON Hewitt meldt dat een beter resultaat op de aandelenportefeuille de oorzaak is. Het dekkingspercentage is goed, echter er is nog wel een reserve tekort. De dekkingsgraad is het percentage wat aangeeft of pensioenfondsen kunnen voldoen aan hun verplichtingen nu en in de toekomst.

Aandelen de beurzen en pensioenen

Aan de hand van stijgende aandelenbeurzen in Europa en heel de wereld, zijn de portefeuilles flink gestegen, en dat komt weer omdat de ECB in januari bekend maakte dat ze voor 60 miljard aan obligaties gaat opkopen, en ook slechte bedrijfsleningen, en in totaal voor 1.100 miljard wil uitgeven in de EU.

Dat was de reden voor beleggers om weer flink de beurs op te gaan, ook omdat er naast aandelen weinig is om in te beleggen.

 

Daarnaast is de marktrente licht gestegen na eerst in januari gedaald te zijn, met als oorzaak een lagere waarde van de obligatieportefeuille, de pensioenplicht daalde met een half procent en daardoor steeg de dekkingsgraad.

Indexeren van pensioenen

Indexeren van de pensioenen is er al geruime tijd niet meer van gekomen, en zal voorlopig ook niet gaan gebeuren. De maandelijkse dekkingsgraad is niet meer van toepassing betreffende de indexering, maar nu wordt uit gegaan van de jaarlijkse gemiddelde dekkingsgraad. De gemiddelde dekkingsgraad noemt men de beleidsdekkingsgraad en die moet minimaal 110 % zijn wil men kunnen indexeren. Eind februari is de beleidsdekkingsgraad 109 % dus goed, maar wel onder de 110 % wat geen indexeren betekend. Dus gaan de pensioenen niet met de inflatie mee, en dat zal naar mijn persoonlijke mening wel zo blijven voorlopig. Zeker als de beurzen ook nog zouden gaan dalen.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://mijnpensioenoverzicht.org/info-pensioen/

Geef een reactie

Your email address will not be published.