aug 20

Gepensioneerden getroffen: getroffen door financieel verlies maar ook winst

Gepensioneerden komen er slecht vanaf bij de pensioenperikelen, ze worden getroffen, de koopkracht gaat onderuit en meer van dit soort termen.

mijnpensioenoverzicht

Gepensioneerden getroffen: getroffen door financieel verlies maar ook winst

  • Gepensioneerden ergst getroffen van crisis
  • Koopkracht van gepensioneerden wordt nauwelijks beinvloed door lage rente
  • Makkelijker doorwerken voor AOW’ers

Gepensioneerden ergst getroffen van crisis

Tijdens de crisis zijn gepensioneerden er vergeleken met werkenden zes keer zo hard op achteruit gegaan. Werkenden hadden 1,1 procent minder te besteden in de jaren 2009 tot 2013, de  koopkracht van gepensioneerden echter is zo rond de 6 procent afgenomen.

Dit bleek op woensdag uit een door ANBO (belangenorganisatie voor ouderen) opgedragen onderzoek van onderzoeksinstituut SEO (gelieerd aan de Universiteit van Amsterdam) en ITS (verbonden met Radboud Universiteit in Nijmegen).

Het besteedbaar inkomen van middeninkomens is hierbij volgens de onderzoekers het hardst geraakt, min 4,7 procent, bij inkomens boven de 50 000 euro tot zelfs 12,8 procent. Doordat in de betreffende periode de AOW wel aan prijs- en loonontwikkelingen is aangepast, zijn de laagste inkomens met min 1,9 procent het minst betroffen.

Gefundeerd en objektief is nu aangetoond, zo directeur Liane den Haan van ANBO, dat gepensioneerden er vergeleken met werkenden veel erger op achteruit zijn gegaan. Volgens de ANBO-directeur moet hiermee, in het bijzonder nu er maatregelen die gepensioneerden hard zullen treffen aankomen, rekening worden gehouden door de politiek

Maatregelen 

Bij deze maatregelen gaat het zowel om de consequenties die het nieuwe belastingplan meebrengt alsook de maatregelen die voor volgend jaar al aan zijn gekondigd, zoals het afschaffen van de ouderentoeslag en de verlaging van de ouderenkorting.

Volgens ANBO-directeur Liane den Haan geven de cijfers waarmee de politiek in Den Haag werkt van de koopkrachtontwikkeling in alle groepen geen eerlijk beeld.

Koopkracht van gepensioneerden wordt nauwelijks beinvloed door lage rente 

Maandag schrijft staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer, dat de koopkracht van gepensioneerden op de korte termijn nauwelijks wordt beinvloed door de lage rente.

Klijnsma schrijft, dat de koopkracht vooral door de aanpassing van de pensioenen aan de prijsontwikkeling wordt bepaald.

Hierbij wijst Klijnsma op de nieuwe pensioensregelen die zou moeten zorgen voor betere opvang van schokken op de financiële markt. Als het slecht gaat dan worden pensioenen niet zo snel gekort, maar als het goed gaat met de economie dan komt er ook niet zo snel iets bij.

Te lage dekkingsgraad 

Enige pensioenfondsen publiceerden vorige week hun financiële toestand. Hierbij wordt naar de verhouding tussen toekomstige plichten en het bestaande vermogen gekeken, dat is de dekkingsgraad. De gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden wordt de beleidsdekkingsgraad genoemd.

Van vier van de vijf grootste Nederlandse pensioenfondsen is hun beleidsdekkingsgraad onder de grens die beschouwd wordt als veilig om de pensioenen op de lange termijn te kunnen betalen, ongeveer 105 procent.

Dalende beleidsdekkingsgraad 

Klijnsma schrijft, dat naar verwachting in de loop van 2015 de beleidsdekkingsgraad van de meeste pensioenfondsen zal dalen, en dat meer fondsen in dit geval een herstelplan op zouden moeten stellen. De pensioenfondsen krijgen 10 jaar om hun eigen vermogen op het vereiste minimum te krijgen volgens de nieuwe wetten.

Onder andere door de steunmaatregelen van de ECB (Europese Centrale Bank) wordt de lage rente veroorzaakt. Het haalbare rendament van de pensioenfondsen op de aandelenmarkt weegt niet tegen de lage rente op staatsobligaties op.

Voorbarige woorden van Klijnsma

Pensioenbestuurder bij FNV Gijs van Dijk vindt dat de woorden van Klijnsma wel een beetje voorbarig zijn, volgens hem lijden de pensioenen van ouderen wel degelijk onder de lage rente. Ook wijst hij op het feit dat er pensioenen zijn die al ongeveer 7 jaar niet geïndexeerd zijn.

Pensioenbestuurder Van Dijk zegt dat hij zich verbaasd is over de opmerkingen van staatssecretaris Klijnsma, ook omdat hij meent dat degevolgen van de lage rente nog lang door zullen werken. Meerdere fondsen hebben al aangegeven dat ze de pensioenen volgend jaar ook niet kunnen indexeren, mede door de huidige lage rente.

Makkelijker doorwerken voor AOW’ers

Voor mensen die de leeftijd van 65 jaren bereiken, en die zodra ze een AOW uitkering krijgen volgens hun collectieve arbeidsovereenkomst automatisch ontslagen worden, wordt het eenvoudiger om door te werken.

Ook werkgevers hebben hier voordeel mee, want het in dienst nemen of houden van 65-plussers wordt goedkoper en makkelijker.

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken heeft dit voorstel donderdag aan de Tweede Kamer gedaan. Hier bleek dat ruim meer dan de helft van de Kamer voor het voorstel van Asscher was, hieronder de twee regeringspartijen PvdA en VVD, maar ook de oppositiepartijen SGP, ChristenUnie, CDA en D66. De PVV heeft over het voorstel nog niet besloten, de SP echter is er fel tegen.

Kans op normaal dienstverband 

Op het moment kunnen 65-plussers, als ze door willen werken, dit maar op twee manieren doen en dat is via een uitzendbureau of als zzp’er. Met het wetsvoorstel wil de minister van Sociale Zaken deze mensen helpen zodat ze ook kans krijgen op een normaal dienstverband, een tijdelijk contract of niet. Doordat vele werknemersverzekeringen bij AOW’ers niet gelden, is het voor werkgevers goedkoop om deze in dienst te nemen.

Dit houdt in dat er door de werknemer en de werkgever geen premies betaald moeten worden. Het gevolg hiervan is dat een lager salaris voor de werknemer voldoende is, omdat het verschil tussen het bruttoloon en het nettoloon veel kleiner is, er gaat dus heel wat minder af.

Bij het ziek vallen van een 65’plusser is het twee jaar door blijven betalen voor de werkgever niet verplicht, dit is bijvoorbeeld in de wet geregelt. Om de vrees voor lange verplichte doorbetalingen bij werkgevers weg te nemen wordt hier een maximum voor gestelt.

Door Asscher werd zes weken als het maximum gezet, door de ChristenUnie en de PvdA werd aangegeven dat dit te kort was en deze partijen willen het maximum op dertien weken zetten. In het debat werd dit wijzigingsvoorstel door Asscher aangenomen, met de voorwaarde dat D66 en VVD het ook aannemen. Volgens de PvdA-minister betekent dit de overeindhouding van de balans in het voorstel.

Geen verdringing van jongeren 

Deze wet zou volgens de vakbonden en volgens SP verdringing tot gevolg hebben. De goedkope AOW’ers zouden door de werkgevers in dienst genomen worden en hierdoor zou de jongere groep verdrongen worden. Hiertegen zijn echter maatregelen genomen, zo Asscher. In geringe mate zou er op korte termijn sprake kunnen zijn van verdringing volgens het Centraal Planbureau, maar op langere termijn zeker niet.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://mijnpensioenoverzicht.org/gepensioneerden-getroffen/

Geef een reactie

Your email address will not be published.