feb 09

FTK: nieuwe pensioenplannen en Financieel Toetsings Kader

Hum, de onrust op de pensioenmarkt blijft voort duren, zelfs de nieuwe plannen geven geen rust op de pensioenmarkt. Plannen rammelen aan alle kanten, of is dat juist niet zo ?

Pensioenfondsen gaan korten

FTK: nieuwe pensioenplannen en Financieel Toetsings Kader

  • FTK plannen staan onder druk
  • Pensioenstelsel moet veranderen
  • Iedereen vindt pensioensysteem verouderd
  • Verplichte pensioenopbouw voor zelfstandigen zonder personeel
  • In 2014 is de gemiddelde pensioenleeftijd gestegen

Nu direct mijn pensioen jaar ruimte bereken : Klik hier

FTK plannen staan onder druk

De nieuwe pensioenplannen, die de staatssecretaris van Sociale Zaken dat is Jetta Klijnsma, geven nog niet direct rust op de pensioenmarkt. Daarnaast blijkt dat er bij miljoenen landgenoten de koopkracht kleiner wordt, en dat is natuurlijk niet leuk.

Gezien het feit dat er 4 jaar debat is geweest over deze plannen, is dus de uitkomst heel mager en enig perspectief voor de komende jaren ontbreekt. Zorgen zijn er vooral over het niet meestijgen van de pensioenen, met de lonen en de prijzen in de handel en winkels. Dat kan de mensen hard raken in hun knip, en geeft dus minder mogelijkheden doordat de inflatie niet verrekend wordt.

Door de nieuwe regels moeten pensioenfondsen veel hogere geldvoorraden aanhouden, daardoor worden kortingen in de komende jaren vermeden. Omdat meer geld voorradig moet zijn, kan dit niet gebruikt worden om te indexeren, indexeren is dus voorlopig van de baan. Voordeel : geen kortingen op de uitkeringen ! De partijen VVD, PVDA, ChristenUnie, Groen Links en D66 hebben de voorstellen gesteund in de Tweede Kamer en later ook in de Eerste Kamer.

Pensioenstelsel moet veranderen

Volgens Jetta Klijnsma moet het pensioenstelsel veranderen, zo als de plannen nu zijn moet het worden, dit omdat de arbeidsmarkt er anders uit ziet als vroeger. Dat komt doordat er veel meer wijzigingen zijn van werkgever, en omdat er meer tijdelijke en parttime banen zijn.

De laatste jaren zijn er verder ook veel ZZP-ers bij gekomen en die hebben meestal hun pensioen niet goed geregeld. Ook is het huidige pensioensysteem zo moeilijk en ondoorzichtig, dat niemand er wat van snapt.

Iedereen vindt pensioensysteem verouderd

Dat het pensioensysteem moet veranderen is geen discussie, maar iedereen heeft andere inzichten, en die liggen soms wijd uit een. Het pensioenstelsel zou volgens sommigen verplicht moeten zijn, anderen willen meer vrijheid en willen zelf een keuze maken voor een pensioenfonds. Aansluitend vinden jongeren dat ze er verder op achteruit zijn gegaan, en dus slechter af dan ouderen, en sommige ouderen willen ook meer flexibel pensioen

Zelfs over de vraag voor wie verantwoordelijk is en moet zijn voor de pensioenen zijn verschillende meningen, nu bepaald de Staat te samen met werkgevers en de vakbonden de spelregels die allen moeten gebruiken. Die verantwoordelijkheden zouden minder kunnen als de mensen die zelf overnemen.

Aanpassingen pensioenstelsel

Aanpassingen zijn mogelijk maar niet onbeperkt, en dus ook niet een volledig vrije keuze betreffende de aanpassingen. Door de druk op de pensioenfondsen zijn dingen veranderd die zonder de geld crisis niet zouden zijn veranderd, maar deze waren nodig om fondsen te beschermen tegen te lage dekking en tegen tegenvallers in de toekomst.

Vertrouwen in het pensioenstelsel

Het vertrouwen in het Nederlandse pensioenstelsel is de laatste jaren flink op de proef gesteld, gepensioneerden hebben flink moeten inleveren, en de angst om dat weer te moeten zit er nog flink in. De crisis heeft aan het licht gebracht dat er bij problemen, ook direct problemen ontstaan bij de burger, in de vorm van minder uitkering ontvangen. Voor de toekomst zullen we er altijd rekening mee moeten houden dat pensioen goed is, maar dat er altijd tegenvallers kunnen zijn. De nieuwe pensioenplannen zouden het geschonden vertrouwen moeten herstellen.

Het is wel voor velen duidelijk dat het niet kon blijven zo als in het verleden, maar de gevoelde tegenvallers waren voor veel mensen te hoog. Daarnaast zijn er nog heel wat groepen in Nederland die geen pensioen opbouwen, dat is nu allemaal hersteld. Als er nu weer wat rustiger tijden zouden komen dan kan de rust weer keren.

Verplichte pensioenopbouw voor zelfstandigen zonder personeel

Het is en blijft vreemd dat in het pensioenstelsel de meeste wel, maar anderen weer niet mee doen aan pensioenopbouw. Bijvoorbeeld honderdduizenden zelfstandigen en klein zelfstandigen hebben geen verplichting, althans valleen buiten de huidige verplichtingen.

Dat zou in het nieuwe pensioenstelsel niet meer moeten kunnen, pensioenopbouw zou ook voor zelfstandigen verplicht moeten worden. Momenteel kunnen zelfstandigen al wel vrijblijvend pensioen opbouwen, maar daar wordt veel te weinig gebruik van gemaakt.

Pensioenpremie en pensioenopbouw

De pensioenopbouw kun je niet uitstellen tot je wat ouder bent, dus daar moet zo vroeg mogelijk mee worden begonnen. Misschien zouden consumenten boven een redelijke grens zelf mogen bepalen hoe en wat hun pensioen gaat worden, dit omdat mensen normaal alleen aan de korte termijn denken. En een pensioen is juist een lange termijn actie.

Als mensen zelf hun pensioenopbouw en ook of ze wel willen opbouwen zelf mogen regelen, dan zal dat niet altijd resulteren in pensioenopbouw, maar bij tegenvallers in de inkomen sfeer zal snel de pensioenopbouw op de lange baan gaan. Het FNV  geeft aan dat het al langer waarschuwingen geeft voor de groei van het aantal mensen wat helemaal geen pensioen opbouwt, als die mensen de pensioenleeftijd bereiken dan is dat net een tijdbom, dat gaat dan een enorme spanning leggen onder heel de samenleving.

Het is van groot belang dat alle werkenden mee doen aan een pensioenregeling, dus ook dat zzp-ers daar aan mee doen, en jaarlijks pensioen opbouwen. Maar door hun vaak te lage uurtarieven hebben zij meestal geen ruimte voor pensioenpremie afdracht.

Voor mij zou het een goed idee zijn om van hun jaarlijkse belastingbetaling bv 1 % voor pensioen af te zonderen.

In 2014 is de gemiddelde pensioenleeftijd gestegen

In het jaar 2014 is de gemiddelde pensioenleeftijd van 63,9 jaar naar 64,1 jaar gestegen, dat is een stijging van 0,2 %, er zijn nu 3,1 miljoen mensen die pensioen genieten. In het jaar 2014 was het de eerste keer dat meer dan 50 % van de werknemers ouder dan 65 jaar waren.

Vanaf 2007 toen er regels kwamen voor langer door te werken, stijgt de gemiddelde pensioenleeftijd. Vooral mensen die overheidsdiensten werken en openbaar bestuur gaan het vroegst met pensioen, en dat is op 63,2 jaar, maar daar liggen de leeftijden ook het laagst en wel op 59 jaar.

Mensen die het langst doorwerken zijn boeren en mensen in cultuur, milieu en overige dienstverlening. Deze groepen stopen zo rond 66 jarige leeftijd.

Als ZZP-ers nu direct aanvullend pensioen regelen : Klik hier

Nu direct mijn pensioen jaar ruimte bereken : Klik hier

Permanente koppeling naar dit artikel: http://mijnpensioenoverzicht.org/ftk/

Geef een reactie

Your email address will not be published.