jul 30

Dekkingsgraad pensioenfondsen: de dekkingsgraad staat onder water

De Dekkingsgraad pensioenfondsen is een belangrijke graadmeter voor de stand van zaken bij pensioenfondsen, maar hoe werkt deze graadmeter en wat is de dekkingsgraad waard ??

Dekkingsgraad pensioenfondsenDekkingsgraad pensioenfondsen: de dekkingsgraad staat onder water

Al de pensioenfondsen tesamen beheren een bedrag van 800 miljard euro aan opgebouwd pensioen geld van veel Nederlanders, echter die belegging is de afgelopen jaren flink geslonken om dat de beurzen lager staan, zodoende  is de dekkingsgraad van de pensioenfondsen sterk in gevaar gekomen,  en dat is zelf zo slecht geworden dat er volgend jaar een flinke korting op de pensioenen komt.

Als ZZP-ers nu direct aanvullend pensioen regelen : Klik hier

 

Nu direct mijn pensioen jaar ruimte bereken : Klik hier

Dekkingsgraad pensioenfondsen wat is dat

Wat is de Dekkingsgraad pensioenfondsen nu eigenlijk, wat geeft de dekkingsgraad aan en wat kunnen wij er mee, en is de dekkingsgraad een zinnig apparaat ? De Dekkingsgraad pensioenfondsen laat zien welke pensioenfondsen er voldoen aan de gestelde eisen, en om dus zodoende aan de uitbetalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Het laat dus zien hoe de verhouding ligt tussen aanwezig vermogen, en de waarde van alle opgebouwde pensioenen is.

Dekkingsgraad pensioenfondsen

Een groot deel van de Nederlandse bevolking heeft al jaren betaald aan een pensioenfonds, en hoopt daar ooit nog eens wat van te ontvangen als de pensioen leeftijd bereikt is. De totale som van 800 miljard euro wordt dus door de diverse pensioenfondsen beheerd, de pensioenfondsen staan onder bestuur van de sociale partners, en de toezichthouder is de Nederlandse Bank.

De meeste pensioenfondsen hebben momenteel een dekkingsgraad die ver onder de maat is, vraag is dan ook hoeveel gaat er gekort worden en vraag twee is kunnen er in de toekomst nog wel pensioenen worden uitbetaald.

Een dekkingsgraag die 100 % is zou voldoende moeten zijn om alle opgebouwde verplichtingen te kunnen in lossen, echter pensioenfondsen moeten buffers hebben die onvoorziene tegenvallers kunnen opvangen. De dekkingsgraad van regeringswege is derhalve vast gesteld op 105 %, een gezond pensioenfonds heeft echter een dekkingsgraad van 125 % zo zeggen economen !!

Dekkingsgraad pensioenfondsen te laag

Wat gebeurt er als de dekkingsgraad pensioenfondsen te laag is ?

Dan moet een pensioenfonds bij de Nederlandse Bank een plan indienen om het dekkingstekort te neutraliseren, pensioenfondsen krijgen daar dan drie jaar de tijd voor, en meestal wordt dat opgelost door de uitkeringspensioenen te korten en daarnaast meer premie afdracht te vragen bij werknemers en werkgevers. Daarnaast wordt de jaarlijkse verhoging die de indexatie per jaar vergt stop gezet, meestal is er een gemiddelde loonstijging die dan weer wordt gevolgd door de pensioenfondsen, om de inflatie te beteugelen.

Daarnaast gaan waarden van beleggingen normaal gezien elk jaar naar boven, zodat de waarden flink stijgen en zodoende de dekkingsgraad niet in gevaar komt, zelfs als de fondsen goed verdienen met hun aandelen of obligaties dan hebben ze ook meer geld in kas dan 105 % of 125 %.

Dekkingsgraad pensioenfondsen gaat mis

Momenteel zijn de dekkingsgraad bij de meeste of zeg maar gewoon alle pensioenfondsen in Nederland al enkele jaren onder de maat, uit metingen van 13 juli blijkt dat de dekkingsgraad gemiddeld op 93 % uit komt en dat is nog een redelijk hoog gemiddelde. Maar daar blijkt dan weer uit dat er ook pensioenfondsen zijn die ver in de 80 % zitten, maar dat er ook zijn die tegen de 100 % aan leunen. In begin van dit jaar lag de gemiddelde dekkingsgraad nog op 84 % !!

Naar aanleiding van de laatste rapportage van de Nederlandse Bank zijn 103 pensioenfondsen zodanig in de problemen gekomen, dat er vanaf 2013 gekort gaat worden op de pensioenen, wat dan weer inhoud dat 7,5 miljoen Nederlanders geraakt gaan worden. Die 7,5 miljoen waar dat getal vandaan komt weet ik niet maar het lijkt mij heel veel, dan is zo wat de helft van de Nederlanders met pensioen, ook zijn dat nog niet alle pensioenfondsen. Meestal krijg ik veel vragen als ik dit soort artikelen lees in het nieuws !!

Dekkingsgraad pensioenfondsen

De gemiddelde korting gaat uitkomen op 2,3 % is berekend, echter 34 pensioenfondsen geven aan dat meer dan  7 % nodig is. Pensioenfondsen die moeten korten beheren 390 miljard euro. Mijns inziens kunnen we gerust rekening houden met kortingen van 2,3 tot 10 %. Ook lees ik van percentage van 0,5 tot wel 12 %, een heleboel onrust en een heleboel gedupeerden.

Het zou wenselijk zijn dat de Europese aandelen beurzen flink gaan stijgen, dan zal de dekkingsgraad snel verbeteren, maar dat zit denk ik niet in het vat zeker als Spanje en Italie nog voor grotere problemen gaan zorgen.

De genoemde kortingen op de pensioenen zijn echter wel bruto percentages, dus netto worden kortingspercentage genoemd van 1,4 procent, heel moeilijke reken sommen allemaal. Stel als ik € 500 moet krijgen en de pensioenfondsen gaan 7 % korten, dan zou dat netto 1,4 % worden, nou ja ik snap het niet maar goed !! Ook is het zo dat hoe meer pensioen je krijgt hoe meer je gekort wordt, dit is omdat het percentage in verhouding en de AOW dan anders is !!

Dekkingsgraad pensioenfondsen wat gaat er mis

Al de pensioenfondsen hebben sinds de crisis van 2008 een te lage dekkingsgraad omdat toen de beurzen en andere waarde vermeerderende produkten plotsling daalden, nu is er dus te weinig geld om bestaande en toekomstige pensioenen te betalen zo liet minister Henk Kamp van Sociale Zaken weten. De laatste maande verdienden de pensioenfondsen juist miljarden, maar ook de verplichtingen stegen, daardoor werd de dekkingsgraad niet beter.

Ook daalde de rente tot historische niveau’s en dat is ook nadelig, verdiensten gaan daardoor omlaag. en omdat de pensioenfondsen dan weer meer geld in kas moeten hebben werkt alles elkaar tegen.

Dekkingsgraad pensioenfondsen gevolgen

De dekkingsgraad pensioenfondsen en de gevolgen daarvan zijn, de pensioenregels gaan flink aangescherpt worden, ook moeten pensioenfondsen duidelijk maken hoe de toekomstige lasten verdeeld gaan worden over jong en oud.

En wat de inflatie betreft mogen de pensioenfondsen alleen de uitkeringen aanpassen als vast staat dat ze over voldoende middelen beschikken, dus alleen nog verhogen en de inflatie volgen als alles goed zit bij de dekkingsgraad.

Ook moeten Pensioenfondsen beter aangeven wat de risico’s en verwachtingen voor de toekomst zijn, zodat deelnemende burgers weten waar ze aan toe zijn, maar nu zullen er toch kortingen komen ondanks deze scherpere regels !

De aankomende maanden gaan de sociale partners, de Nederlandse Bank, het ministerie van sociale zaken en de pensioenfondsen rond de tafel zitten om vaste regels op te stellen, welke dan in september worden gepresenteert.

De dekkingsgraad pensioenfondsen zal nog heel wat stof doen op waaien, de dekkingsgraad pensioenfondsen is afhankelijk van de beurzen, dus zal het hoofdzakelijk verbeteren als de beurzen stijgen. De dekkingsgraad pensioenfondsen zal volgende generaties flink treffen zeker als de beurzen niet boven de 400 a 500 aex komen.

Dekkingsgraad pensioenfondsen

Als ZZP-ers nu direct aanvullend pensioen regelen : Klik hier

Nu direct mijn pensioen jaar ruimte bereken : Klik hier

Permanente koppeling naar dit artikel: http://mijnpensioenoverzicht.org/dekkingsgraad-pensioenfondsen/

Geef een reactie

Your email address will not be published.