feb 25

Dekkingsgraad dekkingstekort: dekkingstekort ontstaan door nieuwe rekenmethode

De dekkingsproblemen van pensioenfondsen zijn eind 2014 nog vrij slecht, maar met de nieuwe rekenmethode zal dat in de toekomst verbeteren.

AOW leeftijd 70 jaar

Dekkingsgraad dekkingstekort: dekkingstekort ontstaan door nieuwe rekenmethode

  • Grootste pensioenfondsen hebben dekkingstekort
  • Pensioenfondsen hebben te lage dekking
  • ECB besluit schadelijk voor pensioenen

Nu direct mijn pensioen jaar ruimte bereken : Klik hier

Grootste pensioenfondsen hebben dekkingstekort

Van de vijf grootste pensioenfondsen hebben er eind 2014 vier een dekkingstekort, dat houd in dat ze een te lage dekking hebben en dat deze onder de 104,2 % of wel 105 5% ligt. Veel andere fondsen zullen ook verkeerd zitten verwacht de pensioenfederatie.

Alleen het pensioenfonds BPF Bouw komt als enigste grootste fonds boven het minimum van 104,2 %.

Dekkingstekort en dekkingsgraad ABP

Het pensioenfonds van ABP heeft een dekkingsgraad van 101,1 % en dat is 3,1 % te laag, de laatste 3 maanden van 2014 ging het percentage 0,2 % omlaag. Dit pensioenfonds heeft 2,8 miljoen deelnemers, en is voor overheid en onderwijs. De dekkingsgraad is een graadmeter die aangeeft of er momenteel kan worden voldaan aan de betalingsverplichtingen van de uitkeringen.

Het vermogen is in het laatste kwartaal van 2015 wel toegenomen, maar de dekkingsgraad is gedaald omdat de rente ook is gedaald. Een lagere rente is niet goed voor de resultaten van de fondsen. Het pensioenfonds ABP zegt dat het geen maatregelen hoeft te treffen, maar dat er wel zorgen zijn voor de toekomst. Bij gelijke omstandigheden en markten zou het kunnen gebeuren dat pensioenfondsen onderdruk blijven staan.

Dekkingstekort en dekkingsgraad PME

Het pensioenfonds van PME heeft een dekkingsgraad van 102 % en dat is 2,2 % te laag, de laatste 3 maanden van 2014 ging het percentage 0,6 % omlaag. Dit pensioenfonds heeft 630.000 deelnemers, en is voor Metaal Elektro. De bewust laag gehouden rente is een belemmering voor een herstel van de financiële positie van de pensioenfondsen. Het pensioenfonds heeft een jaarrendement van 17,8 % maar dat is dus onvoldoende.

Dekkingstekort en dekkingsgraad PFZW

Het pensioenfonds van PFWW heeft een dekkingsgraad van 102 % en dat is 2,2 % te laag, de laatste 3 maanden van 2014 ging het percentage 3 % omlaag. De positive beleggingsresultaten konden niet voorkomen dat het percentage naar beneden ging. In 2015 dus zeker geen indexcatie, dus geen compensatie voor koopkracht verlies. Het goede nieuws is dat de premie iets omlaag kan in 2015.

Dekkingstekort en dekkingsgraad PMT

Het pensioenfonds van PMT heeft een dekkingsgraad van 103 % en dat is 1,2 % te laag, de laatste 3 maanden van 2014 ging het percentage 0,2 % omhoog. PMT heeft in 2014 20,6 % resultaat behaald over het hele jaar, wat echter niet genoeg is om te voldoen aan de dekking. Door de gedaalde rente is het zo dat de verplichtingen meer dan verdubbeld zijn.

Ook hier maakt men zich zorgen voor het jaar 2015, of de waarde van de pensioenen behouden blijft, en of er misschien kortingen aan komen.

Dekkingstekort en dekkingsgraad

Het pensioenfonds van BPF heeft een dekkingsgraad van 114,5 % en dat is ruim voldoende, de laatste 3 maanden van 2014 ging het percentage 0,7 % omhoog. Dit pensioenfonds heeft 806.000 en is voor de Bouwnijverheid. BPF is het enigste pensioenfonds in de top 5 van grote fondsen, wat een ruime dekkingsgraad heeft. In het 4e kwartaal 2014 is het vermogen gestegen met 2,75 miljard euro en de uitkeringen zijn in totaal een bedrag van 2,16 miljard euro. Deelnemers van BPF hebben dus voorlopig niks te vrezen.

Rekenmethode pensioenfondsen en Financiële Toetsingskader (FTK)

De rekenmethode van de pensioenfondsen is vanaf 1 januari 2015 veranderd, rekenen met de driemaandelijkse middeling is voorbij. In deze middeling van 3 maanden daalde de dekkingsgraad tot 103 %.

In de nieuwe rekenmethode die in het  (FTK) Financiële Toetsingskader staat, is de gemiddelde termijn van een jaar de toetsing, dus er wordt een gemiddelde genomen over 12 maanden. In deze berekening is het gemiddelde nu 110 %.

In de nieuwe methode komen de top vijf fondsen bijna allemaal boven de 104,2 %.

Pensioenfondsen hebben te lage dekking

Als vervolg op het vorige artikel :

Nederlandse pensioenfondsen hebben in de afgelopen maanden hun positie flink zien verzwakken, de dekkingsgraad is gedaald van 108 % naar 103 % wat weer te laag is om te voldoen aan de dekkingseisen. Het percentage van de dekkingsgraad mag uiterlijk 104,2 % zijn, en dus is deze nu weer flink te laag.

Het percentage van de dekkingsgraad, dus het minimum van 104,2 % is het minimale percentage wat voldoende is om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Het percentage wordt maandelijks berekend, tot nu toe werden dan de percentages genomen van 3 maanden en daar werd het gemiddelde van genomen, wat nu dus eind december 2014 103 % is. Vanaf 1 januari 2015 gaat het gemiddelde berekend worden over 12 maanden, en komt het percentage lager te liggen.

Kortingen op de pensioenen

Het betekent niet dat pensioenfondsen nu direct gaan korten op de uitkeringen. Eind januari is het percentage 109 % en dat is ruim voldoende. De snelle stijging in januari komt omdat de beurzen flink zijn gestegen, en daar verdienen veel pensioenfondsen hun geld.

Rendementen van de pensioenen in januari 2015

De rendementen gaan omhoog maar ook de verplichtingen gaan omhoog en de rekenrente daalt, dat zorgt voor een lager dekkingsniveau. Als de resultaten 5,6 & zijn, maar de verplichtingen gaan 10 % omhoog, dan gaat alles per saldo toch achteruit.

ECB besluit schadelijk voor pensioenen

Allianz topman Maximilian Zimmerer noemt het besluit van de ECB slecht en schadelijk voor de pensioenen. De ECB heeft namelijk besloten om staatsobligaties op te kopen. Verzekeraar Allianz is de wanhoop nabij.

Sparen voor de lange termijn loont momenteel nauwelijks, en dat is een groot risico voor de gepensioneerden. Naar de mening van Zimmerer is de stimulans om te sparen weg, en daarnaast zouden de Europese landen de staatsschulden moeten weg werken.

De ECB kondigde aan om leningen en staatsobligaties te gaan opkopen, de staatsobligaties en leningen worden opgekocht bij eurolanden en bij banken in die landen. Het gaat om maandelijks 60 miljard aankopen, en dat vanaf begin maart, en loopt tot eind september 2016. Het totale bedrag van de aankopen zal 1.140 miljard bedragen.

De rentes op obligaties stonden al heel laag, maar zijn door deze mededelingen nog verder gezakt. Ook pensioenfondsen hebben last van deze lage rente, wat als resultaat heeft dat fondsen hogere geld buffers moeten aanhouden om aan verplichtingen in de toekomst te kunnen voldoen, en dat heeft weer een negatief effect op de dekkingsgraad.

Als ZZP-ers nu direct aanvullend pensioen regelen : Klik hier

Nu direct mijn pensioen jaar ruimte bereken : Klik hier

Permanente koppeling naar dit artikel: http://mijnpensioenoverzicht.org/dekkingsgraad-dekkingstekort/

Geef een reactie

Your email address will not be published.